V podcaste Odborne na slovíčko otvárame novú sériu podcastov, ktoré sa budú venovať rôznym diagnózam a odporúčaniam, ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci pracovať. Dnes začíname s témou poruchy autistického spektra. Hosťom bude psychológ Mgr. Ivan Belica, PhD., ktorý pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumný pracovník a diagnostik a zároveň pôsobí ako výskumný pracovník v Akademickom centre výskumu autizmu. Dozviete sa ako sa poruchy autistického spektra vyvíjali v historickom kontexte, ako vyzerá klinický obraz dieťaťa s poruchou autistického spektra a ako prebieha psychodiagnostické vyšetrenie pri podozrení na prítomnosť tejto poruchy u dieťaťa.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Ivan Belica, PhD., psychológ

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept