V dnešnom diele podcastu Odborne na slovíčko si predstavíme výskumné úlohy, ktorým sa venujú výskumní pracovníci VÚDPaP-u. Našou hostkou je psychologička Alena Kopányiová, ktorá nám priblíži empirické štúdie, realizované v rámci výskumnej úlohy Vplyv ranej starostlivosti na vybrané vývinové ukazovatele u detí z marginalizovaných rómskych  komunít, a tiež v rámci výskumnej úlohy Psychosociálny obraz detí a mládeže v oblasti duševného zdravia, drogovej prevencie, šikany/kyberšikany a prevencie radikalizmu. Zameriame sa aj na výzvy, ktoré výskumníkov VÚDPaP-u čakajú. Psychologička Alena Kopányiová pôsobí na VÚDPaP-e viac ako 20 rokov a aktuálne vedie Úsek výskumu a metodického usmerňovania.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
PhDr. Alena Kopányiová, PhD.,  psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept