Program sa zameriava na zapojenie rodičov do výchovy a vzdelávania detí, aby boli v škole a v ďalšom živote úspešné a aby sa zvyšovala ich motivácia učiť sa.