Newsletter 10/2021

Dozviete sa, prečo je dôležité rozvíjať u detí súcitné a sebasúcitné správanie a ako sa dokážu deti s poruchami autistického spektra adaptovať v bežnom živote. Medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození sa bude tento rok konať v inom formáte, nebude chýbať galavečer oceňovania Osobnosti poradenstva, za ktorú máte možnosť zahlasovať do konca októbra. V súvislosti s nadchádzajúcou transformáciou poradenských zariadení bol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oslovený MŠVVaŠ SR vypracovať materiál charakteristík podporných úrovní 1. až 5. stupňa, ktorý v týchto dňoch finalizujeme. Do nášho newslettera od októbra 2021 zaraďujeme novú sekciu, ktorej cieľom je zo strany VÚDPaP posilniť tok informácií ohľadne tejto témy. Spustili sme tiež podstránku na podporu činností multidisciplinárnej spolupráce odborných zamestnancov v školách a v zariadeniach poradenstva a prevencie, tím národného projektu „Štandardy“ zverejnil Manuál začínajúceho školského sociálneho pedagóga a naši kolegovia z národného projektu „Usmerňovať pre prax“ pre vás pripravujú inovačné vzdelávanie „Koordinátor metodického usmerňovania“. Nechýbajú webináre, podcasty pre odbornú i laickú verejnosť a knižné novinky.

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.