Newsletter 2/2023

Vyšlo februárové číslo nášho newslettera. Čo sa v ňom dočítate?

  • Pozývame Vás na našu konferenciu Dieťa v ohrození, ktorá sa bude konať v dňoch 16-17. marca 2023 v hoteli Tatra v Bratislave. Jej nosnou témou bude „Prevencia ako nástroj pomoci“ a to z pohľadu odborných výstupov, praktických skúseností, odporúčaní do praxe, ale aj výskumných zistení.
  • Objednať si môžete nové číslo nášho odborného časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktoré nedávno vyšlo a v ktorom sa okrem iného dozviete, aké sú bariéry v adjustácii na vysokú školu u študentov s poruchami pozornosti a učenia.
  • Pri príležitosti dňa bezpečného internetu, ktorý je 7.2., sme zverejnili Desatoro rád pre rodičov, ako sa hrať s deťmi videohry a nastavovať pravidlá.
  • Naši kolegovia z úseku výskumu sa s nami podelili o správu z návštevy konferencie PhD Existence, v rámci ktorej odprezentovali svoje príspevky. Prečítať si môžete aj článok s názvom „Vnútroskupinová dôvera ako mediátor vzťahu medzi súcitom a pozitívnymi postojmi voči sexuálnej minorite na Slovensku“ o ktorý sa s nami podelila naša kolegyňa Nikoleta Kuglerová.
  • Kolegovia z národného projektu „Štandardy“ zverejnili aktuálne verzie „výkonových“ štandardov, diagnostických obsahových štandardov a obsahových štandardov odborných činností a aj v tomto roku pripravujú rôzne podporné aktivity a materiály pre poradenské zariadenia v systéme poradenstva a prevencie a pre špeciálne výchovné zariadenia.
  • Tešiť sa môžete na minisériu webinárov pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí chcú preventívne pôsobiť voči konfliktom vyplývajúcim z obáv z odlišností, kde cez sebaskúsenostný zážitok a následnú diskusiu získajú námety na aktivity, ktoré je možné použiť so žiakmi v škole /v triede/ v skupine zameraných na rozvoj postojov a rešpektu k odlišnostiam, pozitívnemu vnímaniu rôznorodosti ako predpokladu akceptovať jedinečnosť každého z nás.
  • Vypočujte si naše podcasty a v závere objavte knižné novinky.

 

Príjemné čítanie.

NEWSLETTER si môžete stiahnuť na TOMTO ODKAZE.

Zdieľať:

Ďalšie newsletter:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.