Predstavujeme vám finalistov kategórie Mladý talent poradenstva za rok 2023!

Tradícia udeľovania ocenenia výnimočným osobnostiam poradenstva pokračuje. 5. ročník ocenenia Osobnosti poradenstva sa bude konať 28. mája 2024 v Hoteli Tatra v Bratislave.

Svojich favoritov z oblasti poradenstva a prevencie nominovali zamestnanci zariadení poradenstva a prevencie, škôl, zástupcovia RÚŠS, mimovládnych alebo profesijných organizácií a rodičia z celého Slovenska. V kategórii Mladý talent poradenstva sa ocenenie udeľuje odborným zamestnancom vo veku do 35 rokov vrátane, s odbornou praxou min. 3 roky.

Na podujatí budú ocenené aj osobnosti v kategóriách Osobnosť poradenstva za rok 2023 a Dlhodobý prínos v systéme poradenstva a prevencie 2023.

Minuloročnou víťazkou tejto kategórie sa stala Barbora Kapitančíková. Čo jej toto ocenenie prinieslo a prečo podľa nej potrebujeme mladé talenty zviditeľniť, sa dozviete v krátkom rozhovore TU.

Nominanti na ocenenie Osobnosť poradenstva za rok 2023:

Mgr. Soňa Pribusová
psychologička, CPP Trenčín

Ukončila štúdium na Trnavskej Univerzite, na katedra psychológie. Od roku 2016 pracovala ako školská psychologička v ZŠ Novomeského a na stredoškolskom internáte v Trenčíne. Od roku 2018 až do súčasnosti pracuje ako poradenská psychologička v Centre poradenstva a prevencie v Trenčíne. Aktuálne je vo výcviku Biofeedback a neurofeedback terapie, zároveň je za zariadenie CPP členom komisie pre Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti mládeže za Trenčiansky kraj, kde sa podieľala na tvorbe a aktívnom plnení úloh z dokumentu -  Krajský program prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti do roku 2028.

Mgr. Alla Plotnikova
psychologička, CPP Bratislava 3

Alla Plotnikova je psychologička, vyštudovala Univerzitu Borisa Grinčenka v Kyjeve. Svoju aktívnu prácu psychologičky začala počas vojny, keď bola nútená s rodinou odísť na Slovensko. Spolu s kolegami poskytuje psychologickú a psychosociálnu podporu ukrajinským deťom, ktoré prišli študovať do miestnych vzdelávacích inštitúcií. V súčasnosti je koordinátorkou Tímu pre podporu pre Ukrajinu v CPP Bratislava 3.

PhDr. Jakub Pikna, PhD.
sociálny pedagóg

Ukončil doktorandské štúdium na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF  v Nitre. V súčasnosti pracuje ako sociálny pedagóg na Gymnáziu v Nitre. Aktívne sa venuje témam práce s mládežou, prevencii a intervencii sociálno-rizikových javov v školách,  sociálnemu poradenstvu, podpore a pomoci pri riešení kríz a rôznych životných situácií, vzdelávaniu, budovaniu a spájaniu kolektívu,  vedeniu študentov v programe DofE a krúžkovej činnosti. Zároveň pôsobí v Mestskom akčnom tíme pre mládež mesta Nitra, ktorý sa zameriava na prevenciu sociálno-rizikových javov a zlepšenie prostredia mesta na základe islandského modelu prevencie – PlanetYouth.


Podujatie je určené pre pozvanú odbornú verejnosť. Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker.

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.