Prinášame tri nové odborné postupy v témach „Týrané dieťa v edukačnom aj poradenskom procese“ a „Sexuálne zneužívané dieťa v edukačnom aj poradenskom procese“

Odborný postup Týrané dieťa v edukačnom aj poradenskom procese
Problematika fyzického a psychického týrania detí patrí pod syndróm CAN (Child Abuse and Neglect), teda syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa. Pri diagnostike týraného dieťaťa je potrebné sa zamerať na veľmi podrobnú osobnú a rodinnú anamnézu a následne realizovať dôkladnú psychologickú diagnostiku s využitím rôznych metód. Dôležité je získanie dostupných informácií z domáceho, ale aj školského prostredia. Psychológ by mal dbať predovšetkým na to, aby neprekračoval svoje kompetencie a aby využíval spoluprácu s ďalšími odborníkmi z oblasti školstva, zdravotníctva a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odborný postup Sexuálne zneužívané dieťa v edukačnom aj poradenskom procese – Ako viesť rozhovor so suspektnou obeťou
Aby sa detským obetiam sexuálneho zneužívania (ďalej len CSA, z angl. child sexual abuse) poskytla adekvátna pomoc a ochrana, je potrebné ich najskôr identifikovať. Nie je to však jednoduché. Viac než 1/3 reálnych obetí CSA nevykazuje žiadne vonkajšie symptómy traumy v období, kedy je zneužívanie ešte čerstvou skúsenosťou alebo aj v dlhšom časovom odstupe od udalostí zneužívania.

Odborný postup Dieťa ako objekt groomingu (prevencia sexuálneho zneužívania v organizáciách)
Grooming je komplexný mnohovrstvový proces, ktorý možno definovať ako použitie rôznych manipulatívnych a kontrolujúcich techník: – na zraniteľných subjektoch, – v rôznych interpersonálnych a sociálnych prostrediach, – za účelom navodenia dôvery alebo normalizovania sexuálne škodlivého správania, – s celkovým cieľom facilitovať zneužívanie a/alebo zabrániť odhaleniu (McAlinden, 2012).

Všetky odborné postupy nájdete TU.

 

 

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.