V decembri 2020 začíname online formou ďalšie kolo vzdelávacieho programu Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve pre samostatných odborných zamestnancov CPPPaP

Prečo toto  vzdelávanie odporúčajú riaditelia ďalším odborným zamestnancom CPPPaP?

Sebamotivácia, projektové riadenie, budovanie vzťahov a tímov, psychohygiena, prevencia vyhorenia. Vo vzdelávacom programe pokrývame tieto a mnohé ďalšie témy nad rámec praktických vedomostí z kariérovej výchovy a poradenstva.

Rozvoj týchto mäkkých zručností už prilákal do vzdelávania mnohých samostatných odborných zamestnancov, ako i riaditeľov poradní. „Získavanie nových vedomostí ale aj rozširovanie si svojho portfólia v rámci metód a techník práce s deťmi“, aj to je jeden z dôvodov, ktoré uviedla Margaréta Chrienová, riaditeľka CPPPaP Lučenec, keď sme sa jej spýtali, prečo sa do vzdelávania prihlásila ona. Dôležitou súčasťou osvojovania zručností vo vzdelávacom programe je jeho zážitková forma, „Zážitok sám na sebe vyskúšať si rôzne metódy je veľmi obohacujúci –  pomôže vo vnímaní našich  klientov“, dodáva pani Chrienová. “Myslím si, že len ďalším odborným a osobnostným rastom môžu byť OZ prospešní svojim klientom, rodičom, pedagógom a v neposlednom rade i svojim kolegom”, pridáva sa k nej ďalšia riaditeľka z Trenčianskeho kraja.

To, čo vzdelávanie prináša – vzájomná výmena skúseností, príklady dobrej praxe a zavedenie multidisciplinárneho prístupu v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve – je potrebné v každom regióne“, povedala jedna z riaditeliek CPPPaP.
Margaréta Chrienová dodáva: „Kariérová výchova vždy bola, je, aj bude tímovou prácou. Ak sa na kariérové poradenstvo pozeráme komplexne, je potrebné, aby v práci s klientmi pracoval nielen kariérový poradca, ale aj psychológ, či špeciálny pedagóg….“ 

Dá sa zážitková forma robiť online? Vieme ako na to!

Pre účastníkov je online forma vzdelávania technicky veľmi jednoduchá a nepotrebujú na to žiadne špeciálne vybavenie.
Vo vzdelávacom programe “Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom” poradenstve využívame dostupné online aplikácie a rôznorodé aktivity. Tie umožňujú získavanie nových zručností formou sebaskúsenosti a podporujú budovanie vzťahov a vzájomné zdieľanie medzi účastníkmi. 

Ako online vzdelávanie hodnotia účastníci?
„Online forma nie je mojou šálkou kávy, ale dokázali ste to urobiť zaujímavo a nenásilne“, uviedla jedna z účastníčok vzdelávania v spätnej väzbe. 

Podľa účastníkov lektor Michal Hacaj svojím praktickým prevedením aktivít (čiara života – línia život, vcítenie sa do role kariérového poradcu) vnáša užitočné ukážky práce a techník kariéroveho poradenstva (s prihliadnutím na vek klientely), ktoré sú však využiteľné nie len v podobe kariérového poradenstva, ale aj preventívnych aktivít (skupinovej činnosti) odborných zamestnancov školských zariadení VPaP. 

Zaujímavé inšpirácie prinášajú aj ďalšie lektorky – Michaela Valicová, víťazka Národnej ceny kariérového poradenstva 2018 a tiež Katarína Medzihorská, držiteľka osobitného ocenenia v ročníku 2020.

Viac o vzdelávacom programe a lektoroch: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov-pre-system-vpap/inovativne-pristupy-v-karierovej-vychove-a-karierovom-poradenstve-v-systeme-vpap/

V decembri 2020 začíname online formou ďalšie kolo vzdelávaní pre 15 samostatných odborných zamestnancov CPPPaP.
Prihláste sa do 20.11. 2020 vyplnením
 PRIHLASOVACEHO DOTAZNÍKA.

Zdieľať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.