Home»Aktuality»Metodické usmernenia
Metodické usmernenia2022-03-23T01:10:35+01:00

METODICKÉ USMERNENIA

Niektoré články sú presmerované na stránky MŠVVaŠ SR

Zverejňujeme Usmernenie pre Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie k povinnostiam v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním

Metodické usmernenie CPPPaP, CŠPP a pedagogických a odborných zamestnancov na školách a v ŠVZ o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností

Metodické usmernenie CPPPaP a CŠPP v oblasti posudzovania školskej pripravenosti v čase prerušenia prevádzky školských zariadení

Categories

Go to Top