Prinášame Vám Odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi a Skúsenosti multidisciplinárneho prístupu („MDP“) v rámci pedagogickej a poradenskej praxe.

Atlas skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe prináša súhrn skúsenosti prostredníctvom popísanej praxe z inštitúcií: MŠ, ZŠ, gymnázia, CPPPaP, CŠPP, LVS, DC, MVO, inštitúcie štátnej a verejnej správy a iné, v 8 krajoch Slovenskej republiky priamo od odborníkov z praxe v časovom horizonte od roku 2019 do roku 2021. Dané ukážky odrážajú súčasnú realitu v systéme výchovného poradenstva a prevencie v uvedených rokoch.

Zmyslom odborných postupov pedagogickej a poradenskej praxe bolo vytvoriť sériu podporných odborných dokumentov pre pedagogickú a odbornú prax vo forme prehľadných inšpiratívnych návodov pri poskytovaní odbornej starostlivosti vo vybraných témach. Viaceré odborné postupy odborne rozširujú a dopĺňajú zostavené obsahové štandardy.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.