Odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi sú odborným textom, ktorý podrobne popisuje priebeh riešenia vybraných 50 okruhov odborných tém. Odborné postupy zaznamenávajú spoluprácu viacerých odborníkov, kde sa problém rieši komplexne a nepracuje sa len na jeho izolovaných častiach. Zameriava sa predovšetkým na multidisciplinárny prístup v spomínaných inštitúciách.

Každý odborný postup bol vytvorený pod vedením autora/kolektívu autorov a konzultantov/recenzentov, odborníkov v danej oblasti, ktorí na odborných postupoch pracovali v rokoch 2020 – 2022.

Prečo odborné postupy?

Zmyslom odborných postupov bolo vytvoriť sériu podporných odborných dokumentov pre pedagogickú a odbornú prax vo forme prehľadných inšpiratívnych návodov pri poskytovaní odbornej starostlivosti vo vybraných témach.

Odborné postupy odborne rozširujú a dopĺňajú zostavené obsahové štandardy (napríklad: Odborný postup Školská spôsobilosť (diagnostika aj z pohľadu špecifík diagnostiky pri deťoch zo SZP, ŠVVP, s mentálnym postihnutím dopĺňa obsahový štandard Školská spôsobilosť). Zároveň sa odborné postupy venujú oblastiam, ktoré predstavujú menej časté alebo veľmi špecifické oblasti poskytovania odbornej starostlivosti (napríklad: Odborný postup Deti a mladí ľudia rodovo nekonformní a s transrodovou identitou v edukačnom aj poradenskom procese, Raná starostlivosť – dieťa s FAS, FASD a i.).

Odborné postupy majú informatívny, edukačný a inšpiratívny charakter.

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.