Atlas skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe prináša súhrn skúsenosti prostredníctvom popísanej praxe z inštitúcií: MŠ, ZŠ, gymnázia, CPPPaP, CŠPP, LVS, DC, MVO, inštitúcie štátnej a verejnej správy a iné, v 8 krajoch Slovenskej republiky priamo od odborníkov z praxe v časovom horizonte od roku 2019 do roku 2021. Dané ukážky odrážajú súčasnú realitu v systéme výchovného poradenstva a prevencie v uvedených rokoch.

Zverejnené skúsenosti z pedagogickej a poradenskej praxe sa vo všeobecnosti zameriavajú na celé spektrum tém (napr. z oblasti prevencie, diagnostiky, poradenstva, intervencie), s ktorými sa stretávajú odborníci pri poskytovaní starostlivosti deťom a ich rodinám.

Môžete si prečítať:

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.