Pozícia

Telefón

Mobil

E-mail

02 4341 4054

0910 185 565

Úsek pre výskumnú činnosť

Zástupkyňa vedúcej úseku

02 4488 1649

Psychológ

Božík Michal, Mgr.

02 4341 4054

02 4341 4054

0910 185 565

Psychologička

02 4341 4054

0910 187 424

Antropologička, výskum.prac.

Belovičová Karin, Mgr.

Výskumná pracovníčka

Kuglerová Nikoleta, Mgr.

Výskumná pracovníčka

Zsírosová Jarmila, Mgr.

Špeciálny pedagóg

02 4342 0973

0910 234 860

Metodológ, štatistik

Tomšik Robert, PaedDr., PhD.

0951 202 007

Úsek pre metodickú činnosť a usmerňovanie

Zástupkyňa vedúcej úseku

02 4341 4054

0910 187 424

Psychologička

Lančaričová Hedvika, Mgr. [MD]

Psychologička

Slovíková Martina, Mgr. [MD]

Úsek pre informačno-edičnú činnosť

Zástupkyňa vedúcej úseku

02 4488 8313

0910 186 831

Pracovník IES

Karvay Marcel, Bc.

02 4488 8313