Pozícia

Telefón

Mobil

E-mail

02 4341 4054

0910 185 565

Úsek pre výskumnú činnosť

Zástupkyňa vedúcej úseku

02 4488 1649

Psychológ

Božík Michal, Mgr.

02 4341 4054

Výskumná pracovníčka

Brijáková Annamária, Mgr.

02 4341 4054

Psychologička

02 4341 4054

0910 187 424

Psychologička

Selecká Paulína, Mgr., PhD.

02 4341 4054

0910 187 141

Antropologička

Belovičová Karin, Mgr.

Psychologička

Kuglerová Nikoleta, Mgr., PhD.

Psychologička

Zsírosová Jarmila, Mgr.

Špeciálny pedagóg

02 4342 0973

0910 234 860

Metodológ, štatistik

Tomšik Robert, PaedDr., PhD.

Úsek pre metodickú činnosť a usmerňovanie

Zástupkyňa vedúcej úseku

02 4341 4054

0910 187 424

Psychologička

Malík Judita, Mgr.

0910 185 487

Úsek pre informačno-edičnú činnosť

Zástupkyňa vedúcej úseku

02 4488 8313

0910 186 831

Pracovník IES

Karvay Marcel, Bc.

02 4488 8313

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.