Webinár – Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách

2021-06-08T09:12:24+02:008 júna, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: |

Dištančné poradenstvo má niekoľko foriem. Jednou z nich je telefonické poradenstvo, ktoré predstavuje pre klientov možnosť rýchlej, dostupnej, bezpečnej a anonymnej pomoci. Je dostupné pre všetky vekové kategórie, aj pre [...]

Webinár #52 – Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore

2021-03-19T12:02:48+01:0019 marca, 2021|Kategórie: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore”. Čo je skupinová dynamika a aké sú možnosti využívať ju pri práci v skupine [...]

Webinár #51 – Školská pripravenosť – je niečo nové?

2021-03-13T01:50:47+01:0013 marca, 2021|Kategórie: aktuality, pre školských psychológov|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školská pripravenosť - je niečo nové?”. Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripravenosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním [...]

Webinár – Integrovaná skupina detí predškolského veku – zvládneme to, zvládnete to

2021-01-28T09:48:15+01:0028 januára, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , |

Cieľom webinára je sprostredkovať prácu v ISKE a Diagnosticko-terapeutickej skupinke. Umožní účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností a neistôt v oblasti integrácie detí so špeciálnymi potrebami v predškolskom zariadení. Webinár bude [...]

Aktuálne prebieha projekt „DepiSTÁŽisti 2“

2021-08-12T10:22:03+02:0026 januára, 2021|Kategórie: aktuality|Tags: , |

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vytvoril príležitosť na realizáciu stáží pre 8 stážistov/tiek, ktorí dostali možnosť prístupu k praktickým aktivitám, výskumom a odborníkom v rôznych oblastiach. Od marca [...]

Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ SR sme vydali aktuálny metodický materiál

2021-01-15T14:29:34+01:0015 januára, 2021|Kategórie: aktuality, usmernenia VÚDPaP|Tags: , |

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie metodicky usmerňuje všetky zložky výchovného poradenstva, ako aj odborných zamestnancov v školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach. Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ SR [...]

Webinár – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

2021-01-20T15:17:25+01:0019 novembra, 2020|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre RTSPaPA, webináre - pozvánky|Tags: , |

1. Stručný úvod k výchove v pedagogickej práci s dôrazom na sociálnu začlenenosť detí, proces sociálneho poznávania a jeho aplikáciu v pedagogickej práci. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie [...]

Možnosť zakúpenia si psychologických testov do 20.11.2020

2020-11-16T15:16:22+01:0013 novembra, 2020|Kategórie: aktuality|Tags: , |

Milé kolegyne, milí kolegovia! Vzhľadom na uzatváranie roka po účtovnej stránke, faktúry k objednávkam na Test školskej  zrelosti, RR screening a časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa budeme vystavovať do 20. 11. 2020, potom opäť [...]

Webinár – Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

2021-01-19T10:32:31+01:005 novembra, 2020|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , |

Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších prejavoch, vzťahu k agresívnemu správaniu. Povieme si o základných fázach šikanovania, ako aj o [...]

Categories

Go to Top