ZAMESTNANCI VÚDPaP

Vo “výskume a podpore VPaP” a v “detskom centre pre vzdelávanie a výskum” pôsobia výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP

KANCELÁRIA RIADITEĽKY

RiaditeľkaMotlová Janette, Mgr. 02 4342 09730910 186 488riaditelka@vudpap.sk
Zástupkyňa riaditeľkyKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 40540910 185 565alena.kopanyiova@vudpap.sk
Poverená vedenímGlasová Marcela, Mgr. 02 4342 09730910 185 955marcela.glasova@vudpap.sk
SekretariátBlažeková Jana 02 4342 09730910 186 727sekretariat@vudpap.sk
jana.blazekova@vudpap.sk
Vzťahy s verejnosťouMikolášová Darina, Mgr. 0910 186 968darina.mikolasova@vudpap.sk
PrávnikBeňo Peter, JUDr. peter.beno@vudpap.sk
Správa registratúryAntošová Zdenka 02 4342 0971zdenka.antosova@vudpap.sk
PsychologičkaFilípková Bibiana, Mgr. 02 4342 0973bibiana.filipkova@vudpap.sk
Odborný zamestnanecŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 09730910 187 178marek.spanko@vudpap.sk

ÚSEK VÝSKUMU A PODPORY VPaP

GarantKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 40540910 185 565alena.kopanyiova@vudpap.sk

ODDELENIE ZÁKLADNÉHO A APLIKOVANÉHO VÝSKUMU

Poverená vedenímŠpotáková Magdaléna, PhDr., CSc.02 4488 16490910 186 981magdalena.spotakova@vudpap.sk
PsychológBelica Ivan, Mgr.02 4341 4054ivan.belica@vudpap.sk
PsychologičkaKročanová Ľubica, PhDr. 02 4341 4054lubica.krocanova@vudpap.sk
PsychologičkaRajčániová Eva, Mgr. 02 4341 4054eva.rajcaniova@vudpap.sk
Špeciálny pedagógKmeť Martin, Mgr. 02 4342 0973martin.kmet@vudpap.sk
Metodológ štatistikTomšik Robert, PaedDr., PhD.02 4341 4054robert.tomsik@vudpap.sk

ODDELENIE DIAGNOSTICKÝCH NÁSTROJOV

Poverený vedením Tomšik Robert, PaedDr., PhD.02 4341 4054 robert.tomsik@vudpap.sk
PsychológBožík Michal, Mgr. 02 4341 4054michal.bozik@vudpap.sk
PsychológDočkal Vladimír, doc. PhDr., CSc.02 4488 83130910 185 367vladimir.dockal@vudpap.sk
PsychologičkaFarkašová Eva, PhDr., CSc.02 4341 4054eva.farkasova@vudpap.sk
PsychologičkaJakubíková Martina, Mgr. 02 4488 1649martina.jakubikova@vudpap.sk
PsychologičkaSzamaranszká Ivana, Mgr. [MD]ivana.szamaranszka@vudpap.sk

ODDELENIE METODICKÉHO USMERŇOVANIA

usmernovanie@vudpap.sk | metodik@vudpap.sk
Poverená vedenímSmiková Eva, PhDr., PhD.02 4341 40540910 187 424eva.smikova@vudpap.sk
Sociálna poradkyňaBronišová Silvia, PhDr. 02 4488 1649silvia.bronisova@vudpap.sk
PsychologičkaKövérová Ľubica, Mgr.02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
PsychologičkaLančaričová Hedvika, Mgr. [MD]hedvika.lancaricova@vudpap.sk
Špeciálna pedagogička Likeová Beáta, Mgr. 02 4488 1649beata.likeova@vudpap.sk
PsychologičkaSlovíková Martina, Mgr. [MD]martina.slovikova@vudpap.sk

INFORMAČNO EDIČNÉ STREDISKO

Poverená vedenímSedláčková Beáta, Mgr. 02 4488 83130910 186 831kniznica@vudpap.sk
Pracovník IESKarvay Marcel 02 4488 8313marcel.karvay@vudpap.sk

DETSKÉ CENTRUM PRE VZDELÁVANIE A VÝSKUM

GarantKundrátová Bronislava, PhDr. 02 4488 16490910 186 698bronislava.kundratova@vudpap.sk

INTEGROVANÁ SKUPINA DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Poverená vedenímKružliaková Jana, Mgr. 02 4488 1649 jana.kruzliakova@vudpap.sk
PedagogičkaChlebišová Alžbeta 02 4488 1649alzbeta.chlebisova@vudpap.sk
Terapeutka – liečebná pedagogičkaObložinská Ingrid, PaedDr. 02 4488 1649ingrid.oblozinska@vudpap.sk
KoterapeutkaZelinková Iveta 02 4488 1649iveta.zelinkova@vudpap.sk

MULTIDISCIPLINÁRNY PRÍSTUP

V multidisciplinárnom tíme DCVV pôsobia v rámci svojich úloh aj výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP
Poverená vedením, fyzioterapeutkaFedorová Viera, Mgr. 02 4488 16490910 186 439viera.fedorova@vudpap.sk
PsychologičkaKövérová Ľubica, Mgr. 02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
Evidencia, príjemOllíková Marta 02 4488 1649detskecentrum@vudpap.sk
PsychologičkaSedláčková Beáta, Mgr. 02 4488 16490910 186 831beata.sedlackova@vudpap.sk
LogopedičkaZamborská Petra, Mgr. 02 4488 1649petra.zamborska@vudpap.sk
PsychologičkaVarholíková Júlia, Mgr. [MATERSKÁ D.] julia.varholikova@vudpap.sk

KANCELÁRIA NÁRODNÉHO PROJEKTU

Budova Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Vedúci projektovej kancelárie Šurina Ladislav, Ing.  0910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk 
Hlavná projektová manažérkaNagy Pázmány Katarína, Mgr. katarina.nagy.pazmany@vudpap.sk
Obsahová manažérka [A1, A2, A3] Selecká Paulína, Mgr., PhD.0910 187 141paulina.selecka@vudpap.sk

-A1- TVORBA ŠTANDARDOV PRE KVALITNÝ SYSTÉM VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A1 Vojtová Zuzana, Mgr.  0910 185 426zuzana.vojtova@vudpap.sk
Interná expertka A1aKopčanová Dagmar, PhDr., PhD.0910 185 428dagmar.kopcanova@vudpap.sk
Interný expert A1aKrkošek Marián, Mgr. 0910 186 129marian.krkosek@vudpap.sk
Interný expert A1aŠpánik Stanislav, Doc., Mgr., PhD., MBAstanislav.spanik@vudpap.sk
Interná expertka A1aLenická Lucia, Mgr.lucia.lenicka@vudpap.sk
Interná expertka A1aZborteková Katarína, PhDr. 0910 185 290katarina.zbortekova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A1aMalík Judita, Mgr. 0910 185 487judita.malik@vudpap.sk
Interná expertka A1bAntolíková Kristína, Mgr. 0910 187 689kristina.antolikova@vudpap.sk
Interná expertka A1bBalogová Slobodníková Martina, Mgr. 0910 187 628martina.slobodnikova@vudpap.sk
Interná expertka A1bBetáková Daniela, Mgr.daniela.betakova@vudpap.sk
Interná expertka A1bBurianová Marianna, Mgr. 0910 187 638marianna.burianova@vudpap.sk
Interný expert A1bČerešník Michal, doc., PhDr., PhD.0910 187 635michal.ceresnik@vudpap.sk
Interná expertka A1bĎurkovičová Tatiana, PhDr.0910 187 145tatiana.durkovicova@vudpap.sk
Interná expertka A1bFarkašovská Eva, PhDr. 0910 187 428eva.farkasovska@vudpap.sk
Interný expert A1bGbúr Martin, Mgr. 0910 187 569martin.gbur@vudpap.sk
Interná expertka A1bHorváthová Sylvia, Mgr. 0910 186 983sylvia.horvathova@vudpap.sk
Interná expertka A1bHudáková Veronika, Mgr.veronika.hudakova@vudpap.sk
Interný expert A1bLalík Slavomír, Mgr. 0910 187 106slavomir.lalik@vudpap.sk
Interná expertka A1bLindnerová Ľubica, Mgr. 0910 185 663lubica.lindnerova@vudpap.sk
Interná expertka A1bJarábková Hana, Mgr.0910 187 033hana.jarabkova@vudpap.sk
Interná expertka A1bPalenčárová Mária, Mgr. 0910 187 629maria.palencarova@vudpap.sk
Interný expert A1bPapp Erik PaedDr. 0910 185 853erik.papp@vudpap.sk
Interná expertka A1bRanda Jana, Mgr.0910 187 057jana.randa@vudpap.sk
Interná expertka A1bŠebíková Natália, Mgr. 0910 185 406natalia.sebikova@vudpap.sk
Interná expertka A1bValeková Zdenka, Mgr. 0910 187 675zdenka.valekova@vudpap.sk
Interná expertka A1bZibrínová Barbora, Mgr.barbora.zibrinova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A1b Doležalová Ingrid, PhDr. 0910 187 636ingrid.dolezalova@vudpap.sk

-A2- VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE SYSTÉM VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A2Martinkovičová Lenka, Mgr., PhD. 0910 186 697lenka.martinkovicova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2aZjavková Katarína, Mgr. 0910 185 343katarina.zjavkova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2bŠtukovská Katarína, Mgr. 0910 187 523katarina.stukovska@vudpap.sk
Interná expertka A2aBlahovcová Petronela0910 185 203petronela.blahovcova@vudpap.sk
Interná expertka A2aDrlíková Katarína, Mgr. 0910 186 890katarina.drlikova@vudpap.sk
Interná expertka A2aHulínová Vladimíra, PhDr., PhD.0910 186 072vladimira.hulinova@vudpap.sk
Interná lektorka A2aMajchráková Zuzana, Mgr. 0910 185 830zuzana.majchrakova@vudpap.sk
Interná lektorka A2aVitálošová Irena0910185 491irena.vitalosova@vudpap.sk
Interný expert A2bKvak Ján, Mgr. 0910 186 673jan.kvak@vudpap.sk
Interná expertka A2bSajková Martina, Mgr. 0910 187 207martina.sajkova@vudpap.sk
Interná expertka A2bUhríková Eva, Mgr. 0910 186 846eva.uhrikova@vudpap.sk
Interná expertka A2bVárosiová Natália, Mgr.0910 186 381natalia.varosiova@vudpap.sk
Interný lektor A2bHorváth Michal0910 185 232michal.horvath@vudpap.sk
Interný lektor A2bOllé Rastislav, Mgr.0910 187 160rastislav.olle@vudpap.sk
Interná expertka A2cHrivňáková Štefánia, Mgr. 0910 185 261stefania.hrivnakova@vudpap.sk
Interná expertka A2cKozelnická Eva, Ing., Mgr. 0910 185 670eva.kozelnicka@vudpap.sk
Interná expertka A2cKrnáčová Zuzana, Mgr., PhD.0910 185 288zuzana.krnacova@vudpap.sk
Interná expertka A2cPružinská Jana, PhDr. , PhD.0910 186 773jana.pruzinska@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2cJaššová Mária, Mgr. 0910 186 371maria.jassova@vudpap.sk

-A3- PODPORA IMPLEMENTÁCIE ŠTANDARDOV V SYSTÉME VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A3 Dzadíková Martina, Mgr., MBA 0910 186 765martina.dzadikova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A3aKurišová Alexandra, Bc. 0910 187 382alexandra.kurisova@vudpap.sk
Interná expertka A3aKupcová Karin, Mgr. 0910 186 929karin.kupcova@vudpap.sk
Interná expertka A3aRypáková Erika, Mgr. erika.rypakova@vudpap.sk
Interná expertka A3aSaxová Gabriela, PhDr. gabriela.saxova@vudpap.sk
Interný expert A3aTvrdoň Martin, Ing.martin.tvrdon@vudpap.sk
Interná expertka A3aUríková Martina, Mgr.0910 186 142martina.urikova@vudpap.sk
Interný expert A3aZerola Jaroslav, PaedDr.jaroslav.zerola@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aBartošková Mária, Mgr. 0910 187 086maria.bartoskova@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aBoršč Zuzana, Mgr.0910 187 238zuzana.borsc@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aGališinová Zuzana, Ing. 0910 186 709zuzana.galisinova@vudpap.sk
Reg. expert na audit štandardov A3aHreňák Peter, Mgr.peter.hrenak@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aKobidová Tatianatatiana.kobidova@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aKubelová Gabriela, Ing.0910 187 208gabriela.kubelova@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aMiškolciová Lýdia, PhDr. PhD.0910 187 014lydia.miskolciova@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aVydumská Daša, Mgr. 0910 187 639dasa.vydumska@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aBellová Dagmar, PhDr., PhD.0910 186 461dagmar.bellova@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aHaburaj Miriama, Mgr.miriama.haburaj@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aMasaryková Paulína, Mgr. 0910 187 396paulina.masarykova@vudpap.sk
Reg. odborný riešiteľ A3aNemec Peter, Mgr., PhD.peter.nemec@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aPaprancová Jana, Mgr. 0910 187 580jana.paprancova@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aPavlačková Mária, Mgr. 0910 187 697maria.pavlackova@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aPoláková Tatiana, Mgr.tatiana.polakova@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aSojková Zuzana, Mgr. 0910 187 462zuzana.sojkova@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aVernarcová Jana, PhDr. PhD.jana.vernarcova@vudpap.sk
Reg. odborný riešiteľ A3aZávacký Róbert, Mgr., PhD.0910 187 034robert.zavacky@vudpap.sk
Reg. ambasádorka MDPHorváthová Mária, PhDr. PhD.maria.horvathova@vudpap.sk
Reg. ambasádorka MDPOkálová Oľga, PhDr. PhD.olga.okalova@vudpap.sk
Reg. ambasádorka MDPPauličková Mária, Mgr.maria.paulickova@vudpap.sk
Reg. ambasádorka MDPPetrasová Alica, PhD., Doc. PaedDr.alica.petrasova@vudpap.sk
Reg. ambasádorka MDPRučková Gabriela, PhDr., PhD., MBAgabriela.ruckova@vudpap.sk
Reg. ambasádor MDPTichý Ľubomír, PhDr. Mgr. lubomir.tichy@vudpap.sk
Reg. ambasádor MDPVančo Pavol, PhDr. pavol.vanco@vudpap.sk
Reg. ambasádorka MDPZikmund Perašínová Dana, PaedDr., PhD. dana.zikmund@vudpap.sk
Interný expert A3b Kello Jozef, Mgr0910 186 106jozef.kello@vudpap.sk
Interná expertka A3bMihalicová Lenka, Mgr.0910 185 844lenka.mihalicova@vudpap.sk
Interná expertka A3bKašická Katarína, Ing.katarina.kasicka@vudpap.sk
Interný expert A3b Purchart David, Ing.david.purchart@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A3bPerečinská Juliana, PaedDr. 0910 187 416juliana.perecinska@vudpap.sk
Interná expertka A3bSikomas Viktoriia, Mgr.viktoriia.sikomas@vudpap.sk
Odborný riešiteľ A3bTkáč Ján, Ing., PhD.0910 186 689jan.tkac@vudpap.sk

A4

Finančný manažér Cigánik Miroslav, Ing.  0910 187 321miroslav.ciganik@vudpap.sk
Finančná manažérkaCvopová Nina, Bc. nina.cvopova@vudpap.sk
Finančná manažérkaJančíková Lenka, Ing. 0910 185 547lenka.jancikova@vudpap.sk
Manažér monitoringuŠušolová Dominika, Mgr.0910 187 255dominika.susolova@vudpap.sk
Verejné obstarávanieKarasová Anna, JUDr.anna.karasova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaBrandtnerová Eva, Bc. 0910 187 183eva.brandtnerova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaCibirová Veronika, Mgr. veronika.cibirova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaČaputová Barbora, Mgr.0910 186 657barbora.caputova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHargašová Janka 0910 187 149jana.hargasova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHarmaňošová Mária, Mgr. 0910 185 798maria.harmanosova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHomzová Barbora 0910 187 270barbora.homzova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaKarabínošová Martina, Mgr.0910 185 213martina.karabinosova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaKubišová Monika, Mgr. monika.kubisova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaLaštincová Martina, Mgr.martina.lastincova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaLobotková Katarína 0910 185 514katarina.lobotkova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaRückschlossová Eva 0910 187 282eva.ruckschlossova@vudpap.sk
Administratívny pracovníkStaník Matúš, Mgr. 0910 187 300matus.stanik@vudpap.sk
Administratívny pracovníkŠimko Michal, Mgr. michal.simko@vudpap.sk

KANCELÁRIA UDRŽATEĽNOSTI PROJEKTOV

Poverená vedenímFusek Švingálová Jozefína, Mgr. 02 4342 09730910 185 813jozefina.svingalova@vudpap.sk
Mitrášová Nikoleta 02 4342 0973nikoleta.mitrasova@vudpap.sk
Odborný zamestnanecŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 09730910 187 178marek.spanko@vudpap.sk
[1]

ÚSEK EKONOMICKEJ A HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Garant Šurina Ladislav, Ing. 02 4342 09730910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk

PERSONÁLNE A MZDOVÉ ODDELENIE

Samostatný referent PaM agendy Baranová Gabriela, Bc. 02 4342 09730910 187 616gabriela.baranova@vudpap.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Poverená vedením Durecová Silvia, Ing. 02 4342 09710910 187 404silvia.durecova@vudpap.sk
Verejné obstarávanieAmbrozyová Darina
PokladňaAntošová Zdenka 02 4342 0971zdenka.antosova@vudpap.sk
Účtovníčka / rozpočtárkaZávatzká Klaudia, Ing. 02 4342 0971klaudia.zavatzka@vudpap.sk

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU A HOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ

Poverená vedením Demová Soňa 02 4342 09710910 186 717sona.demova@vudpap.sk
Pomocná silaBarátová Terézia 02 4488 1649terezia.baratova@vudpap.sk
Kurič, záhradníkPlško Martin 02 4488 1649martin.plsko@vudpap.sk
IT správca / AdministrátorŠtvrtecký Michal 02 4342 0973michal.stvrtecky@vudpap.sk
admin@vudpap.sk