ZAMESTNANCI VÚDPaP

Vo “výskume a metodických činnostiach” a v “detskom centre pre vzdelávanie a výskum” pôsobia výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP

KANCELÁRIA RIADITEĽKY

RiaditeľkaMotlová Janette, Mgr. 02 4342 09730910 186 488riaditelka@vudpap.sk
Zástupkyňa riaditeľky pre vedu, výskum a odborné činnostiKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 40540910 185 565alena.kopanyiova@vudpap.sk
Zástupca riaditeľky pre ekonomiku a riadenie projektovŠurina Ladislav, Ing. 0910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk
Vedúca kancelárie riaditeľkyGlasová Marcela, Mgr. 02 4342 09730910 185 955marcela.glasova@vudpap.sk
SekretariátVárošová Denisa 02 4342 09730910 186 727sekretariat@vudpap.sk
denisa.varosova@vudpap.sk
Manažér externej komunikácie s médiamiMikolášová Darina, Mgr. 0910 186 968darina.mikolasova@vudpap.sk
komunikacia@vudpap.sk
PrávnikBeňo Peter, JUDr. peter.beno@vudpap.sk
Manažér internej komunikácieSvoradová Lenka, Mgr.0910 187 302lenka.svoradova@vudpap.sk
komunikacia@vudpap.sk
Grafička, manažér ext. komunikácie Vajnerová Lucia, Bc.lucia.vajnerova@vudpap.sk
Správa webu a online platforiemŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 09730910 187 178marek.spanko@vudpap.sk
Správa webu a online platforiemŠtvrtecký Michal 02 4342 0973michal.stvrtecky@vudpap.sk
Odborná zamestnankyňaMitrášová Nikola 02 4342 0973nikola.mitrasova@vudpap.sk
Manažér podporných projektov organizácieFusek Švingálová Jozefína, Mgr. 02 4342 09730910 185 813jozefina.svingalova@vudpap.sk
Filípková Bibiana, Mgr. (MD)bibiana.filipkova@vudpap.sk

ÚSEK VÝSKUMU A METODICKÝCH ČINNOSTÍ

ÚSEK PRE VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ

Zástupkyňa vedúcej úsekuŠpotáková Magdaléna, PhDr., CSc.02 4488 1649 magdalena.spotakova@vudpap.sk
Antropologička, výskum.prac.Belovičová Karin, Mgr.karin.belovicova@vudpap.sk
PsychológBelica Ivan, Mgr.02 4341 4054ivan.belica@vudpap.sk
PsychológBožík Michal, Mgr. 02 4341 4054michal.bozik@vudpap.sk
PsychológDočkal Vladimír, doc. PhDr., CSc.02 4488 8313vladimir.dockal@vudpap.sk
PsychologičkaGuzmanová Martina, Mgr. 02 4488 1649martina.jakubikova@vudpap.sk
PsychologičkaKopányiová Alena, PhDr., PhD.02 4341 40540910 185 565alena.kopanyiova@vudpap.sk
PsychologičkaKročanová Ľubica, PhDr. 02 4341 4054lubica.krocanova@vudpap.sk
Výskumná pracovníčkaKuglerová Nikoleta, Mgr.nikoleta.kuglerova@vudpap.sk
PsychologičkaSmiková Eva, PhDr., PhD.02 4341 40540910 187 424eva.smikova@vudpap.sk
PsychologičkaSzamaranszká Ivana, Mgr. [MD]ivana.szamaranszka@vudpap.sk
Výskumná pracovníčkaZsírosová Jarmila, Mgr.jarmila.zsirosova@vudpap.sk
Špeciálny pedagógKmeť Martin, Mgr. 02 4342 09730910 361 252martin.kmet@vudpap.sk

ÚSEK PRE METODICKÚ ČINNOSŤ A USMERŇOVANIE

metodik@vudpap.sk
Zástupkyňa vedúcej úsekuSmiková Eva, PhDr., PhD.02 4341 40540910 187 424eva.smikova@vudpap.sk
PsychologičkaKövérová Ľubica, Mgr.02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
PsychologičkaLančaričová Hedvika, Mgr. [MD]hedvika.lancaricova@vudpap.sk
PsychologičkaSlovíková Martina, Mgr. [MD]martina.slovikova@vudpap.sk

ÚSEK PRE INFORMAČNO-EDIČNÚ ČINNOSŤ

Zástupkyňa vedúcej úsekuSedlačková Beáta, Mgr. 02 4488 83130910 186 831kniznica@vudpap.sk
Pracovník IESKarvay Marcel 02 4488 8313marcel.karvay@vudpap.sk

DETSKÉ CENTRUM PRE VZDELÁVANIE A VÝSKUM

ÚSEK PRE PORADENSTVO A MDP PRÍSTUP

V multidisciplinárnom tíme DCVV pôsobia v rámci svojich úloh aj výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP
Zástupkyňa vedúcej úsekuFedorová Viera, Mgr. 02 4488 1649 viera.fedorova@vudpap.sk
Evidencia, príjemOllíková Marta 02 4488 16490910 186 698detskecentrum@vudpap.sk
PsychológDočkal Vladimír, doc. PhDr., CSc.02 4488 8313vladimir.dockal@vudpap.sk
Špeciálny pedagógKmeť Martin, Mgr. 02 4342 09730910 361 252martin.kmet@vudpap.sk
PsychologičkaKövérová Ľubica, Mgr. 02 4488 1649lubica.koverova@vudpap.sk
PsychologičkaKundrátová Bronislava, PhDr. 02 4488 1649bronislava.kundratova@vudpap.sk
PsychologičkaMačkinová Michaela, Mgr. 02 4488 1649michaela.mackinova@vudpap.sk
PsychologičkaSedlačková Beáta, Mgr. 02 4488 16490910 186 831beata.sedlackova@vudpap.sk
PsychologičkaŠpotáková Magdaléna, PhDr., CSc.02 4488 1649magdalena.spotakova@vudpap.sk
LogopedičkaZamborská Petra, Mgr. 02 4488 1649petra.zamborska@vudpap.sk
PsychologičkaVarholíková Júlia, Mgr. (MD) julia.varholikova@vudpap.sk
PsychologičkaGuzmanová Martina, Mgr. (MD)02 4488 1649martina.guzmanova@vudpap.sk

ÚSEK PRE VEDENIE ISKY

Zástupkyňa vedúcej úsekuKružliaková Jana, Mgr. 02 4488 1649 jana.kruzliakova@vudpap.sk
PedagogičkaChlebišová Alžbeta 02 4488 1649alzbeta.chlebisova@vudpap.sk
PedagogičkaMitrášová Nikola 02 4342 0973nikola.mitrasova@vudpap.sk
Terapeutka – liečebná pedagogičkaObložinská Ingrid, PaedDr. 02 4488 1649ingrid.oblozinska@vudpap.sk
KoterapeutkaZelinková Iveta 02 4488 1649iveta.zelinkova@vudpap.sk
Pomocná vychovávateľkaBarátová Terézia 02 4488 1649terezia.baratova@vudpap.sk

KANCELÁRIA NÁRODNÉHO PROJEKTU ŠTANDARDY

Budova Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Vedúci projektovej kancelárie Šurina Ladislav, Ing.  0910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk 
Vedúci projektovej kancelárieCigánik Miroslav, Ing. 0910 187 321miroslav.ciganik@vudpap.sk
Hlavná projektová manažérkaNagy Pázmány Katarína, Mgr. 0910 186 729katarina.nagy.pazmany@vudpap.sk
Obsahová manažérka [A1, A2, A3] Selecká Paulína, Mgr., PhD.0910 187 141paulina.selecka@vudpap.sk

-A1- TVORBA ŠTANDARDOV PRE KVALITNÝ SYSTÉM VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A1 Vojtová Zuzana, Mgr.  0910 185 426zuzana.vojtova@vudpap.sk
Interná expertka A1aLazová Emília, PhDr.0910 185 367emilia.lazova@vudpap.sk
Interná expertka A1aSkraková Jana, Mgr.jana.skrakova@vudpap.sk
Interný expert A1aŠpánik Stanislav, Doc., Mgr., PhD., MBA0910 186 739stanislav.spanik@vudpap.sk
Interná expertka A1aUríková Martina, Mgr.0910 186 142martina.urikova@vudpap.sk
Interná expertka A1aZborteková Katarína, PhDr. katarina.zbortekova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A1aMalík Judita, Mgr. 0910 185 487judita.malik@vudpap.sk
Interná expertka A1bAntolíková Kristína, Mgr. 0910 187 689kristina.antolikova@vudpap.sk
Interná expertka A1bBalogová Slobodníková Martina, Mgr. 0910 187 628martina.slobodnikova@vudpap.sk
Interná expertka A1bBero Nadežda, Mgr.0903 387 585nadezda.bero@vudpap.sk
Interná expertka A1bBetáková Daniela, Mgr.0910 187 225daniela.betakova@vudpap.sk
Interná expertka A1bBurianová Marianna, Mgr. 0910 187 638marianna.burianova@vudpap.sk
Interná expertka A1bĎurkovičová Tatiana, PhDr.0910 187 145tatiana.durkovicova@vudpap.sk
Interná expertka A1bFarkašovská Eva, PhDr. 0910 187 428eva.farkasovska@vudpap.sk
Interná expertka A1bFraňová Ivana, Mgr.0910 186 983ivana.franova@vudpap.sk
Interný expert A1bGbúr Martin, Mgr. 0910 187 569martin.gbur@vudpap.sk
Interná expertka A1bHudáková Veronika, Mgr.0910 187 320veronika.hudakova@vudpap.sk
Interný expert A1bLalík Slavomír, Mgr. 0910 187 106slavomir.lalik@vudpap.sk
Interná expertka A1bLenická Lucia, Mgr.0910 187 548lucia.lenicka@vudpap.sk
Interná expertka A1bLindnerová Ľubica, Mgr. lubica.lindnerova@vudpap.sk
Interná expertka A1bJarábková Hana, Mgr.0910 187 033hana.jarabkova@vudpap.sk
Interná expertka A1bPalenčárová Mária, Mgr. 0910 187 629maria.palencarova@vudpap.sk
Interný expert A1bPapp Erik PaedDr. 0910 185 853erik.papp@vudpap.sk
Interná expertka A1bRanda Jana, Mgr.0910 187 057jana.randa@vudpap.sk
Interná expertka A1bSvoradová Lenka, Mgr.0910 187 302lenka.svoradova@vudpap.sk
Interná expertka A1bValeková Zdenka, Mgr. 0910 187 675zdenka.valekova@vudpap.sk
Interný expert A1bVyšňa Martin, Mgr.0910 187 635martin.vysna@vudpap.sk
Interná expertka A1bZibrínová Barbora, Mgr.0910 187 031barbora.zibrinova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A1b Doležalová Ingrid, PhDr. 0910 187 636ingrid.dolezalova@vudpap.sk

-A2- VZDELÁVANIE A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE SYSTÉM VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A2 Drlíková Katarína, Mgr.  0910 186 890katarina.drlikova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2aZjavková Katarína, Mgr. 0910 185 343katarina.zjavkova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2bŠtukovská Katarína, Mgr. 0910 187 523katarina.stukovska@vudpap.sk
Interná expertka A2aBlahovcová Petronela0910 185 203petronela.blahovcova@vudpap.sk
Interná expertka A2aHulínová Vladimíra, PhDr., PhD. [MATERSKÁ D.] vladimira.hulinova@vudpap.sk
Interná expertka A2aSeveríniová Paulína, Mgr.0910 187 354paulina.severiniova@vudpap.sk
Interná expertka A2aŠtefancová Gregorová Dáša, Mgr.0910 186 072dasa.stefancova.gregorova@vudpap.sk
Interná lektorka A2aMajchráková Zuzana, Mgr. 0910 185 830zuzana.majchrakova@vudpap.sk
Interná lektorka A2aMihinová Katarína, Mgr.0910 187 382katarina.mihinova@vudpap.sk
Interná lektorka A2aPružinská Jana, PhDr., PhD.0910 186 773jana.pruzinska@vudpap.sk
Interná lektorka A2aVitálošová Irena0910 185 491irena.vitalosova@vudpap.sk
Interný expert A2bKvak Ján, PaedDr.0910 186 673jan.kvak@vudpap.sk
Interná expertka A2bSajková Martina, Mgr. 0910 187 207martina.sajkova@vudpap.sk
Interná expertka A2bUhríková Eva, Mgr. 0910 186 846eva.uhrikova@vudpap.sk
Interný lektor A2bBubelíniová Michaela, Mgr., PaedDr., PhD.0910 186 981michaela.bubeliniova@vudpap.sk
Interný lektor A2bHorváth Michal, Mgr. 0910 185 232michal.horvath@vudpap.sk
Interná lektorka A2bKlepáčová Helena, Ing.
Interná lektorka A2bKnežová Katarína, Ing.0910 186 439katarina.knezova@vudpap.sk
Interný lektor A2bOllé Rastislav, Mgr.0910 187 160rastislav.olle@vudpap.sk
Interná lektorka A2bValicová Michaela, Mgr., PhD. michaela.valicova@vudpap.sk
Interná expertka A2cHrivňáková Štefánia, Mgr. 0910 185 261stefania.hrivnakova@vudpap.sk
Interná expertka A2cKozelnická Eva, Ing., Mgr. 0910 185 670eva.kozelnicka@vudpap.sk
Interná expertka A2cKrnáčová Zuzana, Mgr., PhD.0910 185 288zuzana.krnacova@vudpap.sk
Interná expertka A2cUgorová Barbora, Mgr.0910 185 495barbora.ugorova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A2cJaššová Mária, Mgr. 0910 186 371maria.jassova@vudpap.sk
Martinkovičová L., Mgr., PhD. [MATERSKÁ D.] lenka.martinkovicova@vudpap.sk

-A3- PODPORA IMPLEMENTÁCIE ŠTANDARDOV V SYSTÉME VPaP

Hlavná odborná riešiteľka A3 Dzadíková Martina, Mgr., MBA 0910 186 765martina.dzadikova@vudpap.sk
Interná expertka A3aBerecká Dagmar, PhD.0910 185 372dagmar.berecka@vudpap.sk
Interná expertka A3aKupcová Karin, Mgr. 0910 186 929karin.kupcova@vudpap.sk
Interná expertka A3aOnuferová Zdena0910 185 290zdena.onuferova@vudpap.sk
Interná expertka A3aRypáková Erika, Mgr. 0910 186 689erika.rypakova@vudpap.sk
Interná expertka A3aSaxová Gabriela, PhDr. 0910 186 921gabriela.saxova@vudpap.sk
Interná expertka A3aVaňová Alena, Ing.alena.vanova@vudpap.sk
Interný expert A3aTvrdoň Martin, Ing.0910 186 914martin.tvrdon@vudpap.sk
Interný expert A3aZerola Jaroslav, PaedDr.0910 185 663jaroslav.zerola@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aBartošková Mária, Mgr. 0910 187 086maria.bartoskova@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aBoršč Zuzana, Mgr.0910 187 238zuzana.borsc@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aGališinová Zuzana, Ing. 0910 186 709zuzana.galisinova@vudpap.sk
Reg. expert na audit štandardov A3aHreňák Peter, Mgr.0910 187 243peter.hrenak@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aKobidová Tatiana0910 185 451tatiana.kobidova@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aKubelová Gabriela, Ing.0910 187 208gabriela.kubelova@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aMiškolciová Lýdia, PhDr. PhD.0910 187 014lydia.miskolciova@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aSekerová Marianna, Mgr.0910 186 918marianna.sekerova@vudpap.sk
Reg. expertka na audit štandardov A3aVydumská Daša, Mgr. 0910 187 639dasa.vydumska@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aBellová Dagmar, PhDr., PhD.0910 186 461dagmar.bellova@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aHaburaj Miriama, Mgr.0910 187 510miriama.haburaj@vudpap.sk
Reg. odborný riešiteľ A3aNemec Peter, Mgr., PhD.0910 185 571peter.nemec@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aPaprancová Jana, Mgr. 0910 187 580jana.paprancova@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aPavlačková Mária, Mgr. 0910 187 697maria.pavlackova@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aPoláková Tatiana, Mgr.tatiana.polakova@vudpap.sk
Reg. odborná riešiteľka A3aVernarcová Jana, PhDr. PhD.0903 392 535jana.vernarcova@vudpap.sk
Reg. odborný riešiteľ A3aZávacký Róbert, Mgr., PhD.0910 187 034robert.zavacky@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aHrubá Miriam, Ing.0910 187 449miriam.hruba@vudpap.sk
Reg. technická asistentka A3aKaločaiová Lucia, Mgr.0910 187 348lucia.kalocaiova@vudpap.sk
Reg. technický asistent A3aOntko Ladislav, Mgr.0910 187 365ladislav.ontko@vudpap.sk
Reg. ambasádorka MDPHorváthová Mária, PhDr. PhD.
Reg. ambasádorka MDPOkálová Oľga, PhDr. PhD.
Reg. ambasádorka MDPPauličková Mária, Mgr.
Reg. ambasádorka MDPPetrasová Alica, PhD., Doc. PaedDr.
Reg. ambasádorka MDPRučková Gabriela, PhDr., PhD., MBA
Reg. ambasádor MDPTichý Ľubomír, PhDr. Mgr.
Reg. ambasádorka MDPZikmund Perašínová Dana, PaedDr., PhD.
Interný expert A3b Krkošek Marián, Mgr. 0910 186 129marian.krkosek@vudpap.sk
Interná expertka A3bMihalicová Lenka, Mgr.0910 185 844lenka.mihalicova@vudpap.sk
Interná expertka A3bKašická Katarína, Ing.0910 186 697katarina.kasicka@vudpap.sk
Odborná riešiteľka A3bPerečinská Juliana, PaedDr. 0910 187 416juliana.perecinska@vudpap.sk
Interná expertka A3bSikomas Viktoriia, Mgr.0910 186 953viktoriia.sikomas@vudpap.sk

A4

Finančný manažér Cigánik Miroslav, Ing.  0910 187 321miroslav.ciganik@vudpap.sk
Finančná manažérkaCvopová Nina, Bc. 0910 187 245nina.cvopova@vudpap.sk
Finančná manažérkaJančíková Lenka, Ing. 0910 185 547lenka.jancikova@vudpap.sk
Finančná manažérkaMoravčíková Andrea, Ing.0910 187 520andrea.moravcikova@vudpap.sk
Manažér monitoringuŠušolová Dominika, Mgr.0910 187 255dominika.susolova@vudpap.sk
Verejné obstarávanieKarasová Anna, JUDr.anna.karasova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaBrandtnerová Eva, Bc. 0910 187 183eva.brandtnerova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaCibirová Veronika, Mgr. 0910 186 229veronika.cibirova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHargašová Janka 0910 187 149jana.hargasova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHarmaňošová Mária, Mgr. 0910 185 798maria.harmanosova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaHomzová Barbora 0910 187 270barbora.homzova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaKarabínošová Martina, Mgr.0910 185 213martina.karabinosova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaLaštincová Martina, Mgr.0910 187 179martina.lastincova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaLobotková Katarína 0910 185 514katarina.lobotkova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaRückschlossová Eva 0910 187 282eva.ruckschlossova@vudpap.sk
Administratívny pracovníkStaník Matúš, Mgr. 0910 187 300matus.stanik@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaUhlířová Lucia0910 186 657lucia.uhlirova@vudpap.sk

KANCELÁRIA NÁRODNÉHO PROJEKTU UpP

Budova Allianz, Račianska 62, 812 75 Bratislava
Vedúci projektovej kancelárie Šurina Ladislav, Ing.  0910 187 717ladislav.surina@vudpap.sk
Projektová manažérkaLikeová Beáta, Mgr.0910 186 106beata.likeova@vudpap.sk
Finančná manažérkaJančíková Lenka, Ing. 0910 185 547lenka.jancikova@vudpap.sk

Hlavná odborná riešiteľka Braunová Jarmila, Mgr.  jarmila.braunova@vudpap.sk
Manažér monitorovaniaStaník Matúš, Mgr. 0910 187 300matus.stanik@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaBabiaková Jana, Dis.art.0910 187 375jana.babiakova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaKubišová Monika, Mgr.0910 186 627monika.kubisova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaMikušová Annaanna.mikusova@vudpap.sk
Administratívna pracovníčkaRasovská Danieladaniela.rasovska@vudpap.sk
Odborná asistentka 1aPetrisková Barbora, Mgr.barbora.petriskova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1aSchmidtová Eva, Mgr.eva.schmidtova@vudpap.sk
Interný expert 1aMagál Michal, Mgr. michal.magal@vudpap.sk
Odborná riešiteľka 1aMgr. Kristína Hroncová, PhD.0910 187 462kristina.hroncova@vudpap.sk
Manažérka DVS 1bGabužďová Gabriela, Mgr.gabriela.gabuzdova@vudpap.sk
Manažérka DVS 1bMichalcová Eva, PaedDr.eva.michalcova@vudpap.sk
Interná expertka 1b Jarošová Miroslava, PaedDr. miroslava.jarosova@vudpap.sk
Interná expertka 1b Mikšík Radka, MgA.radka.miksik@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSBezáková Jana, Mgr. jana.bezakova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSBougdar Jana, PhDr.jana.bougdar@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSČavojská Natália, Mgr.natalia.cavojska@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSKvašňáková Lenka, Mgr, PhD.lenka.kvasnakova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSSvatová Michaela, Mgr.michaela.svatova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSZoričáková Viera, Mgr.viera.zoricakova@vudpap.sk
Interná expertka 1b v DVSVaršová Slávka, Mgr.slavka.varsova@vudpap.sk
Odborná asistentka v DVS / v DCVV VÚDPaPBronišová Silvia, PhDr. silvia.bronisova@vudpap.sk
Odborná asistentka v DVS / v DCVV VÚDPaPBronišová Silvia, PhDr. tatiana.mnahoncakova@vudpap.sk
Odborná asistentka v DVS / v DCVV VÚDPaPTurčeková Jana, Mgr.jana.turcekova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1bHarmaňošová Mária, Mgr.0910 185 798maria.harmanosova@vudpap.sk
Odborná riešiteľka 1bHögerová Júlia, PaedDr.julia.hogerova@vudpap.sk
Interná expertka 1cBarqawi Ivana, Mgr., PhD.ivana.barqawi@vudpap.sk
Interná expertka 1cFerenčíková Petra, PhDr. petra.ferencikova@vudpap.sk
Interná expertka 1cPekárová, Veronika Bc.veronika.pekarova@vudpap.sk
Interná expertka 1cRajčániová Eva, Mgr. [MD]eva.rajcaniova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1cKolcunová, Lenka, Mgr.lenka.kolcunova@vudpap.sk
Odborná asistentka 1cDančová Katarína, Mgr. PhD.katarina.dancova@vudpap.sk
Odborný riešiteľ 1cTomšik Robert, PaedDr., PhD.robert.tomsik@vudpap.sk

ÚSEK EKONOMICKEJ A HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

Vedúca úseku Durecová Silvia, Ing. 02 4342 09710910 187 404silvia.durecova@vudpap.sk

ÚSEK PRE PERSONALISTIKU A MZDY

Zástupkyňa vedúcej úseku Baranová Gabriela, Ing. 02 4342 09730910 187 616gabriela.baranova@vudpap.sk

ÚSEK PRE SPRÁVU MAJETKU

Zástupkyňa vedúcej úseku Demová Soňa, Bc.02 4342 09710910 186 717sona.demova@vudpap.sk
Účtovníčka / rozpočtárkaZávatzká Klaudia, Ing. 02 4342 0971klaudia.zavatzka@vudpap.sk
Pokladňa / archivácia / pošta / správa registratúryAntošová Zdenka 02 4342 0971zdenka.antosova@vudpap.sk
Kurič / záhradník / údržbárPlško Martin 02 4488 1649martin.plsko@vudpap.sk
IT špecialistaŠpanko Marek, Mgr. 02 4342 09730910 187 178marek.spanko@vudpap.sk
admin@vudpap.sk
IT špecialistaŠtvrtecký Michal 02 4342 0973michal.stvrtecky@vudpap.sk
admin@vudpap.sk