Pozícia

Telefón

Mobil

E-mail

Úsek pre poradenstvo a MDP prístup

V multidisciplinárnom tíme DCVV pôsobia v rámci svojich úloh aj výskumní a odborní zamestnanci VÚDPaP

Zástupkyňa vedúcej úseku, fyzioterapeutka

02 4488 1649

Evidencia, príjem

Miháliková Iveta

02 4488 1649

0910 186 698

Špeciálny pedagóg

02 4342 0973

0910 234 860

Psychologička

Mačkinová Michaela, Mgr.

02 4488 1649

Psychologička

02 4488 1649

0910 186 831

Psychologička

Varholíková Júlia, Mgr. (MD)

Úsek pre vedenie ISKY

Zástupkyňa vedúcej úseku

02 4488 1649

Pedagogička

Mitrášová Nikola [MD]

Terapeutka – liečebná pedagogička

02 4488 1649

Koterapeutka

02 4488 1649

Pomocná učiteľka

Fedorenko Natalya

02 4488 1649