VÚDPaP v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax zrealizoval v priebehu rokov 2021 a 2022  tri akreditované inovačné vzdelávania s názvom Koordinácia školských podporných tímov. 

Vzdelávacia aktivita  Obdobie realizácie  Počet absolventov  Počet hodín  Počet lektorov 
Koordinácia školských podporných tímov – 1. kolo   04/2021 – 08/2021  82  75  18 
Koordinácia školských podporných tímov – 2. kolo  11/2021 – 06/2022  122  75  18 
Koordinácia školských podporných tímov – 3. kolo  03/2022 – 09/2022  117  75  18 

Vzdelávanie bolo určené pre cieľovú skupinu: školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd (v kategórii samostatný odborný/pedagogický zamestnanec). 

Forma a rozsah vzdelávania: kombinovaná, 75 hodín (45 hodín prezenčne, 30 hodín dištančne) 
Pod vedením skúseného lektorského tímu si účastníci osvojili zručnosti potrebné k budovaniu tímovej spolupráce, k efektívnemu fungovaniu členov školského podporného tímu v záujme kvalitnej a komplexnej odbornej podpory detí/žiakov a kooperácie s pedagogickými zamestnancami školy. 

Program vzdelávania obsahoval tieto oblasti: 

  • efektívna a koordinovaná organizácia odbornej činnosti členov školského podporného tímu, 
  • rozvíjanie inkluzívnej kultúry na školách, 
  • legislatíva a školská administratíva, 
  • mentoring  a sieťovanie, 
  • rozvíjanie mäkkých zručností (facilitácia, nenásilná komunikácia, riešenie konfliktov), 
  • praktická aplikácia nadobudnutých techník, nástrojov a postupov (evalvácia, intravízia, kazuistiky, krízové situácie), 
  • prehlbovanie zručností v práci v online priestore. 

Ďalšie benefity vzdelávania: 

  • frekventanti získali Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.