Webináre pre školských logopédov a logopédov v poradenských zariadeniach

2022-01-25T17:02:48+01:0025 januára, 2022|Kategórie: aktuality|

Ďakujeme za veľký záujem o cyklus webinárov pre začínajúcich OZ/PZ. Kapacita väčšiny webinárov sa za 3 dni zaplnila. Ešte stále sa môžete prihlásiť na sériu webinárov pre školských logopédov a logopédov v poradenských [...]

Počuli ste už o programe Buddy? – 2. časť

2022-01-24T12:05:02+01:0024 januára, 2022|Kategórie: aktuality, Nahlas o deťoch|Tags: , |

Takmer 5 000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny, ktorými sú bývalé detské domovy. Ako deťom, ktoré nemôžu vyrastať v rodinách, pomáha [...]

Pripravili sme pre Vás cyklus webinárov pre začínajúcich OZ/PZ, prihlasujte sa čo najskôr – webináre začínajú už vo februári, kapacita je obmedzená!

2022-01-23T17:17:49+01:0021 januára, 2022|Kategórie: aktuality|

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ pripravil cyklus webinárov pre začínajúcich OZ/PZ v materských, základných a stredných školách a školských logopédov a logopédov pracujúcich v poradenských zariadeniach. Vzhľadom na opakujúci sa záujem sme sa rozhodli [...]

Webinár #69 – Diagnostika a Terapia rodiny

2022-01-21T13:50:55+01:0021 januára, 2022|Kategórie: aktuality, pre OZ a PZ|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Diagnostika a Terapia rodiny”. Účastníci/čky webinára sa dozvedia o možnostiach diagnostiky a terapie rodiny v zmysle pripravovaných štandardov práce odborných zamestnancov . Zároveň [...]

Zverejňujeme novú podstránku k téme šikanovanie a kyberšikanovanie

2022-01-21T09:27:34+01:0021 januára, 2022|Kategórie: aktuality|

Šikanovanie a kyberšikanovanie sú fenomény, ktoré sú súčasťou života mnohých detí, žiakov, rodičov, ale aj odbornej práce pedagógov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Vzhľadom k neustálemu záujmu odbornej [...]

Nominovať poradenské zariadenie, ktoré získa špeciálne ocenenie môžete už len dnes do 18:00!

2022-01-20T14:59:44+01:0020 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie: dištančné formy odbornej starostlivosti a podporné aktivity, ktoré reagovali na pandemickú situáciu (online aktivity, terénna práca…) využívanie invenčných, či nadčasových [...]

Webinár – Rozvíjanie odolnosti ako prevencia šikanovania a radikalizácie mládeže

2022-01-20T09:20:58+01:0020 januára, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Cieľom webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam koncepciu odolnosti (reziliencie) a jej využitie v prevencii šikanovania a radikalizácie mládeže. Lektorky predstavia príručky BOUNCE a na praktických príkladoch predvedú ich možné [...]

Aktuálne informácie k transformácii poradenského systému

2022-01-23T17:14:15+01:0019 januára, 2022|Kategórie: aktuality|

Vážené pani riaditeľky, vážení páni riaditelia, pri ostatnej aktualizácii krokov spojených s transformáciou poradenského systému sme Vám avizovali zverejnenie podporných úrovní 1-5. stupňa do konca decembra. Zverejnenie podporných úrovní je aktuálne v omeškaní. Ospravedlňujeme sa [...]

S poľutovaním oznamujeme, že konferencia Dieťa v ohrození sa presúva na obdobie priaznivejšej pandemickej situácie

2022-01-20T14:32:06+01:0019 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Oceňovanie Osobnosť poradenstva sa bude konať v pôvodnom termíne 17.2.2022 v režime OP, (nakoľko ide o kratšiu a vzhľadom na pandémiu jednoduchšie realizovateľnú udalosť). Tešíme sa na všetky ocenenia!

Krízová intervencia a prevencia na školách a v poradenských zariadeniach

2022-01-19T10:29:47+01:0019 januára, 2022|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Dnešný diel podcastu odborne na slovíčko je reakciou na nedávnu udalosť v Miloslavove. S našou hostkou psychologičkou Zuzanou Vojtovou, ktorá bola minulý týždeň priamo prítomná na rade školy v Miloslavove, budeme hovoriť [...]

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Osobnosť poradenstva!

2022-01-17T12:14:51+01:0017 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

PaedDr. Martina Rzymanová surdopédka, vedúca CŠPP (CŠPP pri spojenej škole na Partizánskej ulici v Poprade) V praxi sa venuje: komplexná starostlivosť o klientov  so sluchovým postihnutím  s rôznym druhom a stupňom [...]

Vyšlo januárové číslo nášho newslettra. Čo sa v ňom dočítate?

2022-01-17T09:24:23+01:0017 januára, 2022|Kategórie: aktuality, newsletter|

Nové číslo nášho newslettera prináša informácie o priebehu výskumu v našom Detskom centre pre vzdelávanie a výskum, ponúka možnosť vyskúšať si na sebe Dotazník životnej spokojnosti i príležitosť zistiť viac [...]

Na nomináciu špeciálneho ocenenia pre poradenské zariadenia ostáva už len 6 dní!

2022-01-14T12:27:18+01:0014 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Nominujte poradenské zariadenia na špeciálnu cenu MŠVVaŠ SR a VÚDPaP za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie:  [...]

Psychické zdravie mladých ľudí á a bariéry vyhľadať odborníka počas pandémie

2022-01-13T11:14:31+01:0013 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021>|

Psychické poruchy sú súčasťou života mladých ľudí. Najnovšie štúdie poukazujú, že veľká časť týchto porúch sa prvýkrát objaví v neskorej adolescencii a rannej dospelosti. Štúdie z obdobia pandémie COVID-19 zistili výrazné zmeny v duševnom zdraví v tejto skupine. Zvýšený výskyt [...]

Categories

Go to Top