Home»Články»aktuality

Na slovíčko s ambasádorkou o Multidisciplinárnom prístupe

2021-08-04T10:51:09+02:004 augusta, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

V lete Vám prinášame rozhovory s ambasádorkami a ambasádormi Národného projektu Štandardy. Prvým z tejto série je rozhovor s Oľgou Okálovou, sociálnou pracovníčkou a špeciálnou pedagogičkou. V rozhovore sa dozviete čo rozumieme pod pojmom multidisciplinárna spolupráca, [...]

Vyšlo augustové číslo nášho newslettra. Čo sa v ňom dočítate?

2021-08-02T11:57:20+02:002 augusta, 2021|Kategórie: aktuality, newsletter|

Dozviete sa o náplni a výsledkoch práce našich výskumných pracovníkov v 2. štvrťroku 2021, výskumnú sekciu uzatvárajú novinky z digitálneho sveta počas a po období pandémie. Ďalšie štyri dobré praxe multidisciplinárneho [...]

Prichádza príležitosť podporovať žiakov i učiteľov priamo v školskom prostredí a šanca nepracovať izolovane, ale spájať svoje sily a zvyšovať svoj dopad vďaka multidisciplinárnemu prístupu

2021-07-27T08:39:09+02:0027 júla, 2021|Kategórie: aktuality|

Spolu s rozširovaním tímov na školách o odborných zamestnancov (školské podporné tímy) prichádza príležitosť podporovať žiakov i učiteľov priamo v školskom prostredí a šanca nepracovať izolovane, ale spájať svoje sily a zvyšovať svoj dopad vďaka multidisciplinárnemu [...]

Prinášame ďalšie štyri dobré praxe multidisciplinárneho prístupu!

2021-07-23T16:52:25+02:0023 júla, 2021|Kategórie: aktuality|

Dve praxe sa týkajú ranej starostlivosti o dieťa so zaostávaním vo vývine a o dieťa s telesným postihnutím, ktoré je začleňované do materskej školy. Prečítať si môžete aj dobrú prax k separačnej [...]

Ukončili sme vzdelávacie bloky v rámci programu „Koordinátori školských podporných tímov“

2021-07-22T14:27:24+02:0022 júla, 2021|Kategórie: aktuality|

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ realizoval od mája 2021 vzdelávanie „Koordinácia školských podporných tímov“. 82 účastníkov z celého Slovenska absolvovalo 75 hodín vzdelávania a pripravuje sa na záverečné prezentácie na tému „Školský [...]

Národný projekt „Usmerňovať pre prax“ pokračuje vo výskumoch na tému „Well-being a edukácia našich detí počas pandémie koronavírusu“

2021-07-21T10:15:28+02:0021 júla, 2021|Kategórie: aktuality|

Cieľom výskumu je zistenie dopadu pandémie a protipandemických opatrení na rad psychických faktorov respondentov rôzneho veku. V aktuálnom výskume sme získali dáta od vzorky až 1600 respondentov diferencovaných nasledovne: rodičia, deti [...]

Intervencie zamerané na chybné ciele v správaní

2021-07-21T10:03:52+02:0021 júla, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

Nadviažeme na predchádzajúci diel a budeme hovoriť o tom aké intervencie môžeme použiť pri jednotlivých chybných cieľoch správania, ako používať logické dôsledky vo výchove a ako nahradiť chybné ciele za vhodnejšie, [...]

4 chybné ciele v správaní žiaka

2021-07-14T13:25:02+02:0014 júla, 2021|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|

V dnešnom podcaste máme ambíciu ponúknuť Vám východiská individuálnej psychológie a možnosti ich používania pri práci s deťmi a žiakmi. Individuálna psychológia ponúka koncepciu Rudolfa Dreikursa, ktorý popísal chybné ciele správania [...]

Štátna tajomníčka Svetlana Síthová: „Inklúzia je o prijatí každého z nás takých, akí sme“

2021-07-13T15:20:41+02:0013 júla, 2021|Kategórie: aktuality|

Kvalitné vzdelávanie a rovnocenný prístup – to sú základné piliere inkluzívneho vzdelávania. Konkrétne strategické ciele inklúzie sú súčasťou plánovaných zmien v rámci Stratégie inkluzívneho vzdelávania. Kľúčový dokument na ďalšie desaťročie pripravuje Ministerstvo [...]

Budeme namiesto známkovania hodnotiť v školách slovne?

2021-07-12T10:26:36+02:0012 júla, 2021|Kategórie: aktuality, Nahlas o deťoch|

„Rodičia vnímajú slovné hodnotenie pozitívne, starší žiaci však preferujú známky,“ hovorí Veronika Pekárová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V dnešnom podcaste hovoríme  o zaujímavom výskume slovného hodnotenia, ktoré [...]

Pridajte sa do tímu a získajte príležitosť pracovať na odborných dokumentoch a metodických príručkách

2021-07-09T14:35:34+02:009 júla, 2021|Kategórie: aktuality|

Na národnom projekte „Usmerňovať pre prax“ pracuje kolektív expertov, ktorí využívajú svoje teoretické a najmä praktické skúsenosti pri nastavovaní procesov celoživotného vzdelávania a profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v systéme [...]

Načítať viac článkov

Categories

Go to Top