Home»Články»aktuality

Transrodová identita a rodovo rozmanití v edukačnom a poradenskom procese

2022-11-09T12:32:48+01:009 novembra, 2022|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Nasledujúce dva týždne v podcaste Odborne na slovíčko prerušujeme sériu podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam. V súvislosti s nedávnymi udalosťami v Bratislave si predstavíme jeden z mnohých odborných [...]

Moje dieťa má inú sexuálnu orientáciu

2022-11-07T12:03:06+01:007 novembra, 2022|Kategórie: aktuality, Nahlas o deťoch|Tags: , |

PhDr. Hana Smitková, PhD. je externou expertkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a dlhodobo sa venuje psychologickému prežívaniu LGBTI komunity. V aktuálnom podcaste vysvetľujeme, čo je to coming [...]

MŠVVaŠ SR zverejnilo príručku Prevencia a riešenie šikanovania – sprievodca pre školské prostredie

2022-11-07T09:11:26+01:007 novembra, 2022|Kategórie: aktuality|

MŠVVaŠ SR zverejnilo príručku Prevencia a riešenie šikanovania – sprievodca pre školské prostredie, ktorú vypracoval VÚDPaP v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. Stiahnite si ju na odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/24745.pdf

Zverejňujeme dva odborné postupy a jednu skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe

2022-11-07T06:43:19+01:007 novembra, 2022|Kategórie: aktuality|

Dnes prinášame odborný postup Dieťa s rodičom s duševným ochorením a k nemu prislúchajúcu skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe s názvom Žiak základnej školy a nepodporujúce [...]

Webinár – Starostlivosť o seba v pomáhajúcich profesiách

2022-11-02T09:47:39+01:002 novembra, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, pozvánka - pre sociálnych pedagógov|

Webinár sa bude venovať tomu, ako pod tlakom starostlivosti o druhých nezabúdať na seba. Účastníci budú mať možnosť cez zážitkové aktivity preskúmať ich individuálne vnútorné zdroje, ktoré im pomáhajú [...]

Prinášame dva odborné postupy s témou Dieťa so psychosomatickým ochorením

2022-10-27T14:56:46+02:0027 októbra, 2022|Kategórie: aktuality|

Psychosomatika berie do úvahy súhru faktorov, ktoré spolu ovplyvnili vznik psychosomatického ochorenia či jeho udržiavanie. Únik človeka do choroby je reakciou jeho organizmu na potlačenie prvotných varovných signálov tela [...]

Ako pracovať s deťmi, ktoré sa radikalizujú?

2022-10-27T13:11:27+02:0027 októbra, 2022|Kategórie: aktuality, Nahlas o deťoch|Tags: , |

Aj v dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o extrémizme. Ako pracovať s deťmi, ktoré k nemu inklinujú? Vysvetľuje psychológ PaedDr. Erik Papp z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. [...]

Školská fóbia

2022-10-26T12:09:35+02:0026 októbra, 2022|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V podcaste Odborne na slovíčko sa v nasledujúcich dvoch týždňoch budeme venovať vybraným emočným poruchám v školskom prostredí. V dnešnom podcaste vám psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Beáta Sedlačková [...]

Podeľte sa s nami o svoje potreby v oblasti profesijného rozvoja, aby naše vzdelávacie aktivity boli pripravené priamo pre Vás!

2022-10-24T13:23:50+02:0024 októbra, 2022|Kategórie: aktuality|

Milé kolegyne a kolegovia, touto cestou si vás za Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave dovoľujeme osloviť s prosbou o pomoc pri zbere pre nás dôležitých a cenných údajov. V rámci národného projektu Usmerňovať pre prax sa [...]

Ďakujeme za skvelú účasť tretieho ročníka medzinárodnej konferencie 3x KaM!

2022-10-21T15:26:38+02:0021 októbra, 2022|Kategórie: 3xKaM - 2022, aktuality|

Dnes sme pokračovali druhým dňom konferencie 3x KaM. Úvodom nám zástupkyňa riaditeľky pre vedu, výskum a metodické činnosti, Alena Kopányiová odprezentovala ako to vlastne na VÚDPaP-e vyzerá. Následne k téme [...]

Dnes sme odštartovali našu konferenciu 3x KaM!

2022-10-21T15:28:23+02:0020 októbra, 2022|Kategórie: 3xKaM - 2022, aktuality|Tags: , |

Dnes sme odštartovali našu konferenciu 3x KaM príhovorom riaditeľky VÚDPaP, ktorá celú konferenciu venovala obetiam nenávisti z Teplárne – Matúšovi Horváthovi a Jurajovi Vankuličovi, ako aj ďalším osobám, ktoré [...]

Ako pracovať s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou

2022-10-19T09:05:22+02:0019 októbra, 2022|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko pokračujeme na tému narušená komunikačná schopnosť spolu s logopedičkou PaedDr. Ľubicou Hollou, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako [...]

Categories

Go to Top