O alkohole je potrebné hovoriť: Aj jedenásťročné deti skúsili alkohol, predškoláci napodobňujú opitých pri hre

2022-06-08T12:10:51+02:007 júna, 2022|Kategórie: aktuality|Tags: |

Už jedenásťročné deti experimentujú s alkoholom a predškoláci sa na alkoholikov často hrávajú. „Zážitok opitosti aspoň raz za posledný mesiac priznali  v prieskume dve percentá 11-ročných detí,“ hovorí psychologička Výskumného [...]

POZÝVAME VÁS NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU TRNAVSKEJ UNIVERZITY NA TÉMU SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY

2022-06-07T08:46:49+02:007 júna, 2022|Kategórie: aktuality|

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu „SOCEDU: Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky, ktorá sa uskutoční 16. jún 2022 v priestoroch Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Konferenciu organizuje Trnavská univerzita pri príležitosti 30. výročia založenia novodobej Trnavskej univerzity v Trnave a 20. výročí existencie študijného programu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.

Skúsenosti s alkoholom majú už malé deti – čo s tým?

2022-06-08T12:08:45+02:006 júna, 2022|Kategórie: aktuality, Nahlas o deťoch|Tags: , |

Už jedenásťročné deti majú skúsenosti s alkoholom „Zážitok opitosti aspoň raz za posledný mesiac priznali  v prieskume dve  percentá 11-ročných detí,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Jarmila Zsírosová. Podľa [...]

Prinášame balíček odborných postupov v pedagogickej a poradenskej praxi v téme: Dieťa so sluchovým postihnutím v edukačnom aj poradenskom procese

2022-06-08T10:05:52+02:006 júna, 2022|Kategórie: aktuality|

Medzi odbornými postupmi nájdete štyri nové dokumenty: Dieťa so sluchovým postihnutím Dieťa so sluchovým postihnutím v edukačnom aj poradenskom procese - Intervencia u detí so sluchovým postihnutím Dieťa so sluchovým a mentálnym postihnutím v edukačnom aj poradenskom procese – mentálne a sluchové postihnutie Žiak so sluchovým a mentálnym postihnutím v poradenskom procese (logopedické intervencie)

Webinár – Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu

2022-06-08T11:54:47+02:001 júna, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Pozývame Vás na webinár určený pre odborných a pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach na tému: Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu. Školské podporné tímy [...]

Kresba postavy

2022-06-08T11:57:30+02:001 júna, 2022|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V téme kresbových techník pokračujeme aj v dnešnom dieli podcastu Odborne na slovíčko, zameriame sa na kresbu postavy. Našou hostkou je psychologička Petra Ferenčíková, ktorá nám priblíži kresbu postavy, ako diagnostického nástroja, ktorý je často využívaný [...]

Webinár #77 – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako ísť ďalej v pátraní po svojich zdrojoch

2022-06-28T16:01:13+02:0031 mája, 2022|Kategórie: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako ísť ďalej v pátraní po svojich zdrojoch”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete [...]

Webinár – Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole

2022-06-08T12:22:26+02:0031 mája, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, pozvánka - pre sociálnych pedagógov|

Webinár predstavuje novovzniknutý manuál o práci liečebných pedagógov v školských podporných tímoch na základných školách. Autorky vysvetľujú proces vzniku manuálu a ponúkajú náhľad do jeho obsahu. Cieľom manuálu je podporiť [...]

Ako spoznať na deťoch sexuálne násilie? 2. časť

2022-06-08T12:25:28+02:0030 mája, 2022|Kategórie: aktuality, Nahlas o deťoch|Tags: , |

Opäť otvárame tému, o ktorej sa hovorí ťažko ale o ktorej sa rozprávať musí. Čo je to sexuálne násilie a aké sú jeho prejavy? Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Jana Bezáková [...]

VÚDPaP posúva skúsenosti s inklúziou do rurálnych oblastí v Gruzínsku

2022-05-26T08:38:55+02:0026 mája, 2022|Kategórie: aktuality|

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje rozvojový medzinárodný projekt „Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti“, v rámci ktorého zabezpečuje prenos dobrej praxe v inklúzií na Slovensku do Gruzínska. Projekt reaguje na nedostatočnú podporu [...]

Kresbové techniky v kontexte výskumnej úlohy VÚDPaP

2022-06-08T12:28:57+02:0025 mája, 2022|Kategórie: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Dnes pokračujeme v Odborne na slovíčko v téme kresbových techník. Našou hostkou je psychologička Alena Kopányiová, ktorá nám predstaví kresbové techniky v kontexte výskumnej úlohy VÚDPaP. V podcaste si môžete vypočuť odpovede na [...]

Webinár #76 – Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie

2022-06-27T09:00:50+02:0024 mája, 2022|Kategórie: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie”. Ak ste sa ho [...]

ZVEREJŇUJEME ĎALŠIE 4 ODBORNÉ POSTUPY (vrátane troch „OP“ k téme školskej spôsobilosti)

2022-06-08T12:31:28+02:0023 mája, 2022|Kategórie: aktuality|

Odborný postup: Deti a mladí ľudia, ktorí sa identifikujú ako gejovia, lesby a bisexuáli, v edukačnom a poradenskom procese Základným pilierom práce poradenského psychológa/psychologičky s LGB klientom/klientkou je vytvorenie dôverného nehodnotiaceho prostredia, [...]

Ako spoznať na deťoch sexuálne násilie? 1. časť

2022-06-08T12:34:15+02:0023 mája, 2022|Kategórie: aktuality, Nahlas o deťoch|Tags: , |

Téma sexuálneho násilia detí je veľmi ťažká, častokrát tabuizovaná, je však nutné o nej hovoriť. Najbližšie dva podcasty sa jej preto budeme venovať. Aké sú prejavy sexuálneho zneužívania detí [...]

Categories

Go to Top