č.1 – Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb (PDF, 907 kB)

č.2 – D1 k Zmluve o dodávke plnu č. 9100066809 (PDF, 1657 kB)

č.3 – Zmluva o poskytovaní webhostingových služieb (PDF, 2.8MB)

Dodatok č. 1 k Zmluve 3 – 2019 o poskytovaní webhostingových služieb (PDF, 75 kB)

Dodatok č. 2 k Zmluve 3 – 2019 o poskytovaní webhostingových služieb (PDF, 156 kB)

Dodatok č. 3 k Zmluve 3 – 2019 o poskytovaní webhostingových služieb (PDF, 312 kB)

č.4 – Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb (PDF, 1092 kB)

č.5 – Kontrakt s MŠVVaŠ SR na rok 2019 (PDF, 591 kB)

č.6 – Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci zabezpeč.praktickej výučby (PDF, 1045 kB)

č.7 – Dohoda o spolupráci pri realizácii Projektu ESPAD 2019 (PDF, 1713 kB)

č.8 – Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku (PDF, 1249 kB)

č. 9 – 2019 Zmluva o praktickej výučbe (PDF, 946 kB)

č. 10 – Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019-2020 (PDF, 422 kB)

č. 11 – Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich pác č. 13 – 2018 (PDF, 768 kB)

č. 12 – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ_242_2019 – text (PDF, 399 kB)

príručka – text (PDF, 399 kB)

č. 13 – 19 Zmluva o spolupráci, Združ.pre kariérové porad. a rozvoj kariéry (PDF, 372 kB)

č. 14 – 2019 Zmluva o uverejnení inzercie (PDF, 372 kB)

č. 15 – Autorská zmluva a licenčná zmnluva (PDF, 579 kB)

č. 16 – Drovacia zmluva – DVO (PDF, 527 kB)

č. 17 – Dodatok č. 1 k Zmluve o pokytovaní služieb so zabezpečením stravovacích poukážok (PDF, 527 kB)

č. 18 – Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve č. 30217083 uzavretej dňa 25.07.2017 (PDF, 527 kB)

č. 19 Zmluva o akademickej spolupráci _Cesta von (PDF, 527 kB)

č. 20 Dodatok č.1 ku Kontraktu s Min.ŠVVaŠ SR 5/2019 (PDF, 527 kB)

č. 21 Mandátna zmluva – BOZP, OPP (PDF, 527 kB)

č. 22 – Zmluva o dielo – stavebne upravy (PDF, 527 kB)

č. 23 – Dohoda o zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb (PDF, 527 kB)

č. 24 – Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci č.1-2019 (PDF, 527 kB)

č. 25 – Licencna zmluva M7 (PDF, 527 kB)

č. 26 – Zmluva o poskytovaní služieb M7 (PDF, 527 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 26 – 2019 o poskytovaní služieb (PDF, 527  kB)

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 26 – 2019 o poskytovaní služieb (PDF, 527 kB)

č. 1 NP – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ_242_2019 – text (PDF, 3.4MB)

č. 2 NP – Rámcova zmluva o spolupráci – MT Profesional Plkus Classic (PDF, 310 kB)

č. 3 NP – Zmluva o nájme (PDF, 401 kB)

Príloha č. 1 k Zmluve o nájme 3NP-2019 (PDF, 627 kB)

Príloha č. 2 k Zmluve o nájme 3NP-2019 (PDF, 467 kB)

č. 19 NP – 2019 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 647460919 (3NP-2019) (PDF, 764 kB)

č. 16 NP – 2020 Dodatok č.2 k Zmluve č. 3 NP – 2020 o prenájme nebytových priestorov (PDF, 468 kB)

č. 4 NP – Zmluva o zapozicani zariadena Simply (002) (PDF, 284 kB)

č. 5 NP – Zmluva o prenájme nebytových priestorov, PO (PDF, 250 kB)

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme 5NP – 2019 nebytových priestorov (PDF, 86.8 kB)

č. 6 NP – Zmluva o nájme nebytových priestorov, NR (PDF, 448 kB)

Príloha č.1 k 6NP – 2019 Zmluva o zabezpečení dodávky služieb a iných plnení súvisiach s nájmo nebytových priestorov, NR (PDF, 293 kB)

č. 13 NP – 2020 Dodatok č.1 k Zmluve č. 6NP – 2019 o nájme nebyt.priestorov (PDF, 213 kB)

č. 14 NP – 2020 Dodatok č.1 k Prílohe č. 1 k Zmluve 6NP – 2020 o zabezpečení dodávky služieb a iných plnení súvisiacich s nájmom nebyt.priestorov, AGROCONS (PDF, 233 kB)

č. 7 NP – Zmluva o nájme č. 119311019, BB (PDF, 369 kB)

Príloha č. 1 k Zmluve o prenájme č. 119311019, 7NP-2019 (PDF, 645 kB)

Príloha č. 2 k Zmluve o prenájme č. 119311019, 7NP-2019 (PDF, 604 kB)

č. 8 NP – Zmluva o poskytovaní internetových služieb Z1100092719, Prešov (PDF, 65.6 kB)

č. 9 NP – Zmluva-o-upratovaní v Allianz (PDF, 467 kB)

č. 3 NP – 2020 Dodatok č.1 k Zmluve č. 9NP – 2019, upratovanie (PDF, 479 kB)

Dodatok č.2 – K zmluve č. 9 NP – o poskytovaní upratovacích služieb (PDF, 407 kB)

Dodatok č.3 k Zmluve o upratovaní 9NP – 2019 (PDF, 484 kB)

č. 10 NP – Zmluva o poskytnuti verejnych služieb, internet BB (PDF, 244 kB)

č. 11 NP – Zmluva o poskytnuti verejnych služieb, internet NR (PDF, 216 kB)

č. 12 NP – Zmluva o nájme nebytových priestorov, TN (PDF, 254 kB)

č. 13 NP – Zmluva o nájme nebytových priestorov – DK (PDF, 304 kB)

č. 14 NP – Kúpna zmluva č. Z201932528_Z-3 kancelárske potreby (PDF, 221 kB)

č. 15 NP – Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na kancelárske potreby č. (PDF, 212 kB)

č. 16 NP – PROFITON prenájom park.miesta (PDF, 234 kB)

č. 17 NP – Kúpna zmluva (NTB) (PDF, 356 kB)

č. 18 NP – Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 113-2019 (PDF, 109 kB)

č. 19 NP – Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č. 647460919 (3NP-2019) (PDF, 764 kB)

č. 20 NP – Zmluva o najme a o servisno-materialnom zabezpeč., kopírky 42_2019 (PDF, 302 kB)

Vseobecne obchodne podmienky SS a rozhodcovska doložka_rev PDA_16.01.2017 (PDF, 455 kB)

Príloha č.1 k ZoS (PDF, 598 kB)

 

BA-2019-1 (PDF, 539 kB)

BB-2019-1 (PDF, 473 kB)

BB-2019-2 (PDF, 537 kB)

NR-2019-1 (PDF, 537 kB)

PO-2019-1 (PDF, 536 kB)

PO-2019-2 (PDF, 536 kB)

ZA-2019-1 (PDF, 474 kB)

ZA-2019-2 (PDF, 537 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.