č.1 – Dohoda o spolupráci s PF UMB (PDF, 222 kB)

č.2 – Zamestnávateľská zmluva s NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. (PDF, 3.8 MB)

Príloha č.1 (PDF, 438 kB)

č.3 – Zmluva o poskytovani sluzieb_Profesia_2020 (PDF, 228 kB)

Príloha č 1 – Všeobecné obchodné podmienky (PDF, 218 kB)

Príloha č.2 – PO 4004 Profesia ponuka – VUDPaP (PDF, 302 kB)

12-2020 – Dodatok č. 1 k Zmluve 3-2019 o poskytovaní webhostingových služieb (PDF, 75.8 kB)

č.4 – Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu (PDF, 274 kB)

č.5 – Zmluva o spolupráci – zel.linka (PDF, 414 kB)

č.6 – Memorandum o spolupráci – MPC (PDF, 206 kB)

č.7 – Návrh poistnej zmluvy – havarijné poistenie vozidla (PDF, 3.3 MB)

č.8 – Dohoda o grante, IUVENTA  (PDF, 668 kB)

č.9 – Dodatok č. 1 ZK01-VK10-05 025 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 18.05.2010 (PDF, 248 kB)

Príloha: VOP Zborovna Komplet (PDF, 109 kB)

č.10 – Zmluva o prevode hnuteľného majetku štátu (PDF, 462 kB)

č.11 – Darovacia zmluva (PDF, 222 kB)
č.13 – Memorandum o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektu, prešovský kraj (PDF, 355 kB)

č.14 – Licencna zmluva M7 2021 (PDF, 588 kB)

Dodatok č. 1 k Licencnej zmluve č. 14 – 2020 (PDF, 527 kB)

č.15 – Zmluva o dielo – Detské inkluzívne ihrisko (PDF, 6.1 kB)

Príloha č.1 (PDF, 715 kB)

Príloha č.2 (PDF, 2.3 MB)

Príloha č.3 (PDF, 739 kB)

Príloha č.4 (PDF, 1.3 MB)

Dodatok č.1 (PDF, 203 kB)

č.15 – Zmluva o účasti na vzdelávaní č. SUR – 03 (PDF, 465 kB)

č.1 NPS – Zmluva – prenájom aut (PDF, 484 kB)

Dodatok č. 1 (PDF, 207 kB)

č.2 NPS – Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.41203296, KE  (PDF, 17.4 kB)

Príloha č.1 – splátkový kalendár (PDF, 430 kB)

Príloha č.2 – nákres (PDF, 84.7 kB)

Príloha č.3 – inventár (PDF, 17.4 kB)

Príloha č.4 – kontaktné údaje (PDF, 24.5 kB)

Príloha č.5 – splnomocenstvo (PDF, 62.3 kB)

Dodatok č.1 (PDF, 713 kB)

č.3 NPS – Dodatok č.1 k Zmluve č. 9NP – 2019, upratovanie (PDF, 479 kB)

č.4 NPS – Zmluva o poskytovaní služieb_Profesia_2020 (PDF, 228 kB)

č.5 NPS – Allianz PZ_9870109689 (PDF, 8.7MB)

č.6 NPS – Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. RSWN 11045ZM, SWAN (PDF, 396 kB)

č.7 NPS – Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5NP-2020 Allianz, poistenie majetku (PDF, 652 kB)

Dodatok č.1 (PDF, 285 kB)

Pôdorys (PDF, 113 kB)

č.8 NPS – Allianz poistka 511119202 1 (PDF, 66.6 kB)

Zmena k zmluve č.8 NPS (PDF, 13.7MB)

č.9 NPS – Zmluva o nájme multifunkčného zariadenia (PDF, 481 kB)

Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky (PDF, 422 kB)

Príloha č.2 – Splátkový kalendár (PDF, 440 kB)

č.11 NPS – Rámcová dohoda, tlač AEP (crz) (PDF, 337 kB)

Príloha č.1 – Śpecifikácia (PDF, 462 kB)

Dodatok č.1 k Ramcovej dohode č.11 NPS (PDF, 288 kB)

Príloha č.1 – Śpecifikácia (PDF, 531 kB)

č.12 NPS – Zmluva o nájme nebytových priestorov, TT (1) (PDF, 364 kB)

Príloha č.1 – LV č. 4821 (PDF, 91.5 kB)

Príloha č.2 – pôdorys (PDF, 178 kB)

Príloha č.3 – Preberací protokol TT (PDF, 91.5 kB)

Príloha č.4 – TT Splátkový kalendár (PDF, 92.2 kB)

č.13 NPS – Dodatok č.1 k Zmluve č.6 NPS – 2019 o nájme nebyt.priestorov (PDF, 213 kB)

č.14 NPS – Dodatok č.1 k Prílohe č.1 k Zmluve č.6 NPS – 2020 o zabezpečení dodávky služieb a iných plnení súvisiacich s nájmom nebyt.priestorov, AGROCONS (PDF, 233 kB)

č.15 NPS – Zmluva o poskytovaní verejných služieb – SWAN (PDF, 226 kB)

Príloha č. 1 – Internet specifikacia SWAN (PDF, 398 kB)

Preberací protokol (PDF, 674 kB)

č.16 NPS – Dodatok č.2 k Zmluve č. 3 NP – 2020 o prenájme nebytových priestorov (PDF, 468 kB)

č.17 NPS – Zmluva o poskytovaní služieb (PDF, 375 kB)

č.18 NPS – Zmluva o dielo (PDF, 6.3 MB)

č.19 NPS – Rámcová dohoda časť I. – BA a okolie (PDF, 433 kB)

č.20 NPS – Rámcová dohoda čast II. – BB a okolie (PDF, 625 kB)

č.21 NPS – Rámcová dohoda časť III. – KE a okolie (PDF, 446 kB)

č.22 NPS – Rámcová dohoda časť IV. – Prešov a okolie (PDF, 433 kB)

č.23 NPS – Rámcová dohoda časť V. – Žilina a okolie (PDF, 436 kB)

č.24 NPS – Rámcová dohoda časť VI. – NR a okolie (PDF, 408 kB)

č.25 NPS – Rámcová dohoda časť VII. – Trenčiansky kraj (PDF, 404 kB)

č.26 NPS – Rámcová dohoda časť VIII. – Trnavský kraj (PDF, 436 kB)

č.27 NPS – Rámcová dohoda časť IX. – LM (PDF, 747 kB)

č.28 NPS – Rámcová dohoda časť X. – TT, TN, BB, ZA (PDF, 754 kB)

č.29 NPS – Rámcová dohoda časť. XI. – TT, TN (PDF, 587 kB)

č.30 NPS – Rámcová dohoda časť. XII. – BA, TT, TN, BB, ZA (PDF, 559 kB)

č.30A NPS – Zmluva o poskytovaní služieb (PDF, 115 kB)

Dodatok č. 1 (PDF, 202 kB)

č.31 NPS – Nájomná zmluva (PDF, 128 kB)

Preberací protokol (PDF, 274 kB)

Dodatok č.1 (PDF, 427 kB)

Dodatok č. 2 (PDF, 425 kB)

Dodatok č. 3 (PDF, 429 kB)

Dodatok č. 4 (PDF, 54 kB)

Dodatok č. 5 (PDF, 199 kB)

Dodatok č. 6 (PDF, 200 kB)

Dodatok č. 7 (PDF, 396 kB)

Dodatok č. 8 (PDF, 386 kB)

č.32 NPS – Kúpna zmluva Tibor Varga TSV Papier (PDF, 216 kB)

č.33 NPS – Zmluva o uverejnení inzercie – Mediatel (PDF, 389 kB)

Príloha (PDF, 121 kB)

Príloha č.1 k ZoS (PDF, 598 kB)

 

BA-2019-2 (PDF, 537 kB)

BA-2020-1 (PDF, 536 kB)

BB-2020-1 (PDF, 535 kB)

BB-2020-2 (PDF, 534 kB)

BB-2020-3 (PDF, 534 kB)

BB-2020-4 (PDF, 538 kB)

BB-2020-5 (PDF, 601 kB)

BB-2020-6 (PDF, 534 kB)

BB-2020-7 (PDF, 602 kB)

BB-2020-8 (PDF, 535 kB)

BB-2020-9 (PDF, 538 kB)

BB-2020-10 (PDF, 534 kB)

BB-2020-12 (PDF, 538 kB)

KE-2020-1 (PDF, 698 kB)

KE-2020-2 (PDF, 697 kB)

KE-2020-3(PDF, 698 kB)

KE-2020-4 (PDF, 605 kB)

KE-2020-5 (PDF, 535 kB)

KE-2020-6 (PDF, 698 kB)

KE-2020-7 (PDF, 698 kB)

KE-2020-8 (PDF, 698 kB)

KE-2020-9 (PDF, 538 kB)

KE-2020-10 (PDF, 684 kB)

KE-2020-11 (PDF, 534 kB)

KE-2020-12 (PDF, 698 kB)

KE-2020-13 (PDF, 698 kB)

NR-2020-1 (PDF, 535 kB)

NR-2020-2 (PDF, 535 kB)

NR-2020-3 (PDF, 536 kB)

NR-2020-4 (PDF, 538 kB)

NR-2020-5 (PDF, 537 kB)

NR-2020-6 (PDF, 736 kB)

NR-2020-7 (PDF, 535 kB)

NR-2020-8 (PDF, 536 kB)

NR-2020-9 (PDF, 538 kB)

NR-2020-10 (PDF, 535 kB)

PO-2020-1 (PDF, 534 kB)

PO-2020-2 (PDF, 535 kB)

PO-2020-3 (PDF, 538 kB)

PO-2020-4 (PDF, 697 kB)

PO-2020-5 (PDF, 698 kB)

PO-2020-6 (PDF, 700 kB)

PO-2020-7 (PDF, 536 kB)

PO-2020-8 (PDF, 601 kB)

PO-2020-9 (PDF, 537 kB)

PO-2020-10 (PDF, 2.2 MB)

PO-2020-11 (PDF, 2.1 MB)

PO-2020-12 (PDF, 535 kB)

TN-2020-1 (PDF, 538 kB)

TN-2020-2 (PDF, 537 kB)

TN-2020-3 (PDF, 539 kB)

TN-2020-4 (PDF, 753 kB)

TN-2020-5 (PDF, 541 kB)

TN-2020-6 (PDF, 538 kB)

TN-2020-7 (PDF, 539 kB)

TN-2020-8 (PDF, 535 kB)

TN-2020-9 (PDF, 537 kB)

TN-2020-10 (PDF, 538 kB)

TT-2020-1 (PDF, 1996 kB)

TT-2020-2 (PDF, 535 kB)

TT-2020-3 (PDF, 2009 kB)

TT-2020-7 (PDF, 535 kB)

ZA-2020-1 (PDF, 536 kB)

ZA-2020-2 (PDF, 536 kB)

ZA-2020-3 (PDF, 536 kB)

ZA-2020-4 (PDF, 537 kB)

ZA-2020-5 (PDF, 527 kB)

ZA-2020-5 (PDF, 627 kB)

ZA-2020-6 (PDF, 537 kB)

ZA-2020-7 (PDF, 462 kB)

Prihlásenie / Registrácia

Ste prihlásený/á

Nemáte ešte vytvorený účet? Zaregistrujte sa.